Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus Kelias


   
SpaudaLaima Juzėnienė. Gyvenimas, paskirtas bažnyčiai ir giesmei

Šventų Kalėdų rytą bažnyčiose skambės iškilmingos chorų giesmės. Tarp kitų skambių balsų – ir Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkės Reginos Ališauskaitės sidabrinis balsas. Nuo vaikystės besiveržusi prie muzikos, įveikusi begalę kliūčių, kurias vadina jai siųsta Dievo dovana, ji įgyvendino savo svajonę.
Universitetinį išsilavinimą turinčią muzikę R. Ališauskaitę galima vadinti ir mokytoja, muzikante, katechete, chorvede. Moters veikla – ne tik giedoti ir mokyti giedojimo kitus, nors, pati mieliausia veikla, esmė ir širdis – tarnystė bažnyčiai.
Nuo 1991 metų, sugrąžinus Švč. Trejybės bažnyčią tikintiesiems, R. Ališauskaitė pakviesta burti chorą. Dvasinės veiklos troškulys atėjus nepriklausomybei į jį atvedė daug intelektualų: mokytojų, inžinierių, gydytojų... Dabar gieda 43 choristai, daugiausia vyresnio amžiaus. Vyriausiajai – 89-eri, jauniausiajai – 16. Muzikę seniai žavi graži džiaugsmo giesmė, kurią Marija giedojo lankydama savo giminaitę Elžbietą: „Mano siela šlovina Viešpatį“. Iš čia kilo ir choro vardas „Magnificat“.


MARIJOS RADIJAS: Laida „Vargonininko dienoraštis“:

Žurnalistės Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės interviu su Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios vargonininke Regina Ališauskaite.


Medžiagą galite klausyti ar atsisųsti aktyvavę bylą šiuo adresu:
http://www.marijosradijas.lt/images/audio-archive/2014/04/06/2014-04-06-15-40-vargonininko-dienorastis.mp3


2014 m. rugsėjo 20 d. mūsų parapijos altaristai kunigui Petrui Tavoraičiui sukanka 90 metų. Kunigystės šventimus jubiliatas yra priėmęs 1948 10 31. Parapijoje dirba nuo 2000 03 08.
Mielam Dievo ir Artimo bendradarbiui parapija linki daug sveikatos. Tegul Gerasis Dievas duoda jam jėgų ir telaimina bendrame Katalikų Bažnyčios pasišventime pasiaukojančiai skleisti Kristaus Šviesą.

Loreta Ežerskytė. „Jei tikėjimas – žaisliukas, jis gali greitai pabosti...“ 

Taip mano Ukmergės švč. Trejybės parapijos altaristas kunigas Petras Tavoraitis, rugsėjo 20-ąją švenčiantis 90 metų jubiliejų. Daugiau nei šešiasdešimt penkerius metus kunigo sutaną vilkintis dvasininkas įsitikinęs, kad mums visiems šiame visuotinės sekuliarizacijos pasaulyje labiausiai reikalinga malda: „Verta dažniau prisiminti Kristaus ištartus žodžius: melskitės ir budėkite“. Pasak P. Tavoraičio, pasaulis pilnas pagundų. Jei žmogaus gyvenime nėra maldos, tuomet iš gero kelio bet kada galima pasukti į balas... Garbaus amžiaus sulaukęs dvasininkas nėra pamiršęs pamokų, kurias jaunystėje išmoko saleziečių bendruomenėje. Nepamiršo kunigas ir italų kalbos, o saleziečių gimnazijoje vyravusi tvarka ir atmosfera iki šiol jam kelia tik malonius prisiminimus. 

 

 

Pagrindinė informacija


Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių
Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas kun.eduk.mgr.

Šarūnas PETRAUSKAS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel. 8
618 37373,
ukmergetrejybe@kn.lcn.lt
 
Kunigas budi raštinėje nuo 16.00 iki 18 val.
 

Interesantų priėmimo Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje laikas:

Darbo dienomis:
nuo 16.00 iki 18.00 val.
 
Šeštadieniais 
   
nuo 9.00 iki 11.00 val.

Sekmadieniais
   
nuo 8.00 iki 12.00 val.


 

 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Antradieniais-penktadieniais -
17.15 val.

Šeštadieniais -
10.00 val.

Sekmadieniais -
8.00,
10.00 val.

Svarbios nuorodos                счетчик посещений

 

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com