Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus KeliasSkelbimai


MARIJOS RADIJAS: Laida „Vargonininko dienoraštis“:
Žurnalistės Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės interviu su Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios vargonininke Regina Ališauskaite.
Medžiagą galite klausyti ar atsisųsti aktyvavę bylą šiuo adresu:
http://www.marijosradijas.lt/images/audio-archive/2014/04/06/2014-04-06-15-40-vargonininko-dienorastis.mp3

2015 m. gruodžio 19 d. 16 valandą, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Susitaikymo pamaldos. Atvykę Ukmergės dekanato kunigai pamaldų metu klausė tikinčiųjų išpažinčių.

   

Prasidėjo „Atgaivink“ programos

III pakopa APDOVANOTI ŠVENTĄJA DVASIA.

Šį rudenį gilinsimės, kas užmezga mūsų draugystę su Jėzumi. Kalbėsimės apie Šventąją Dvasią, įgalinančią mus gyventi meilės ir teisumo gyvenimą.
Šešias savaites gilinsimės į šias temas:

ŠVENTOSIOS DVASIOS VAIDMUO
ŠVENTOSIOS DVASIOS GALIA
MŪSŲ MISIJA
NETEISINGUMO PATIRTIS
MISIJOS KLIŪTYS
NUOLATINĖ ŽMOGAUS ĮTAMPA

Tikėjimo dalijimosi grupelių tikslas – susitikti vieniems su kitais, kalbėtis ir atrasti būdus gyventi tikėjimu kasdieniame gyvenime.

(Tikėjimo dalijimosi grupė renkasi penktadieniais 18 val. parapijos namuose.) 

      Choras susikūrė 2001 m. Choro įkūrėjai: tuometinis bažnyčios rektorius ( dabar – Panevėžio vyskupas)Lionginas Virbalas ir Kovo 11-osios akto signataras Jonas Šimėnas. Choras atlieka L.Abario, L.Rossi, Ch.Guno bei Rozenveigo Mišias, daug įvairių sakralinių bei klasikos kūrinių. Kasmet dalyvaujame regioninėse dainų šventėse, o šiemet – Respublikinėje Dainų šventėje. Esame giedoję Lenkijoje: Krokuvos Šv.Faustinos centre bei Čenstakavos Katedroje, Baltarusijoje – Nesvyžiaus Dievo kūno bažnyčioje, Latvijoje – Agluonos Katedroje bei Kraslavos bažnyčioje. Kolektyvas draugiškas ir mobilus – daug važinėjame po Lietuvą ir mielai giedame Lietuvos bažnyčiose.

      Choro „Ave Verum“ vadovas – Vydmantas Ruzgys.

Giedojo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras „Ave Verum“. 2014 06 15   >>>>

Jūsų laukiame „Alfa“ kursuose
„Alfa" kurso administratorė Virginija Bundonytė

Švč. Trejybės parapijoje jau ketvirtą kartą vyksta "Alfa" kursas. Tai evangelizacinis kursas, kuriame laukiamas kiekvienas. Nieko nežinantys apie krikščionybę čia gali sužinoti kas yra Jėzus, kodėl Jis mirė, kas yra Šventoji Dvasia ir kaip Ji veikia bei kitas pagrindines krikščioniškas tiesas, o tikintieji turi galimybę pagilinti žinias bei apie savo tikėjimą paliudyti kitiems.  
Kursą sudaro 10 susitikimų-paskaitų, viena bendra savaitgalio išvyka kurso viduryje bei šventinis vakaras pabaigoje. Grupelė renkasi kiekvieną trečiadienį po šv.Mišių, išklauso kurso paskaitas, dalyvauja diskusijoje ir prie arbatos bendrauja tarpusavyje bei su parapijos klebonu.
Atvelykio šeštadienį šio kurso žmonės lankėsi netoli nuo Ukmergės esančiame Krikštėnų vienuolyne, kur praleido puikią dieną su Šventąja Dvasia. 
2015 m. gegužės 6 d. įvyko šventinis baigiamasis kurso susitikimas. Tai atviras renginys, kuriame mielai laukiami visi norintys susipažinti su Alfa veikla: tiek parapijos nariai ir mūsų bažnyčios lankytojai, tiek mūsų bažnyčioje nedalyvaujantys ar kitoms krikščioniškoms bendruomenėms priklausantys, tiek nieko apie Dievą nežinantys, netikintys, abejojantys ir Tiesos ieškantys žmonės.
Alfa kurso baigiamasis vakaras įvyko 2015 m. gegužės 6 d. 18 val. parapijos namuose.
         

Taize pamaldos Švč. Trejybės parapijoje 2014 m. balandžio 3 d.
Pirmasis Alfa kursas Švč. Trejybės parapijoje 2014 m. sausio–kovo mėnesį

Alfa kursas jaunimui, besiruošiančiam priimti Sutvirtinimo sakramentą. 2014 m. kovo-birželio mėnuo
Velykų Tridienis Švč. Trejybės bažnyčioje 2014 m. balandžio 17-19 d.

Nuo spalio 17 d.  vėl kviečiame lankyti prie bažnyčios veikiantį jaunimo būrelį. Būrelio veikla nemokama, numatomas laikas antradieniais, nuo 16 iki maždaug 17:30 val., parapijos  namuose. Būrelio metu vaikai gilins savo  tikėjimą, ieškos atsakymų į kylančius klausimus ir semsis stiprybės maldoje bei Šv. Rašte. Taip pat užsiims kūrybine veikla - vaidins, kurs, žais,  bus drauge… Būrelio metu su vaikais dirbs tikybos mokytoja V. Tuškevičienė. Pirmai Komunijai ir Sutvirtinimui būrelio metu vaikai NEBUS ruošiami.

Pirmasis užsiėmimas įvyks spalio 17 d., 16 val. Susidomėjusius ir jau lankiusius kviečiame rinktis prie Švč. Trejybės bažnyčios.

Parapijos klebonas                                   D. Lukonaitis

Vaikų, tėvelių, senelių ir visų, kuriems rūpi jaunimo dvasinis auklėjimas DĖMESIUI

Nuo 2011 10 20 prasideda pamokėlės, norintiems pasiruošti priimti Pirmąją Komuniją. Pamokėlės vyks sekmadieniais tokia tvarka:

9:30 val. vaikai (pageidautina su tėveliais, seneliais ar globėjais) dalyvauja šv. Mišiose. Po jų vyks katechezės pamokėles, kurias ves tikybos mokytoja Vida Tuškevičienė. Platesnė informacija bus suteikta pirmosios pamokėlės metu. Šiuo metu pas parapijos kleboną D.Lukonaitį dar galima registruoti vaikus. Rekomenduojamas vaikų amžius - nuo devynerių metų.

                                  Taip pat KVIEČIAME

     Įvairaus amžiaus vaikus lankyti prie parapijos steigiamą BŪRELĮ. Būrelio veikla nemokama, numatomas laikas antradieniais, nuo 16 iki maždaug 17:30 val., parapijos  namuose. Būrelio metu vaikai gilins savo  tikėjimą, ieškos atsakymų į kylančius klausimus ir semsis stiprybės maldoje bei Šv. Rašte. Taip pat užsiims kūrybine veikla - vaidins, mokysis liturginių šokių, pieš, kurs, bus drauge…

     Būrelio metu su vaikais dirbs tikybos mokytoja V. Tuškevičienė. Pirmai Komunijai ir Sutvirtinimui būrelio metu vaikai NEBUS ruošiami.

     Pirmasis užsiėmimas įvyks spalio 18 d., 16 val. Susidomėjusius kviečiame rinktis prie Švč. Trejybės bažnyčios.

                                                  Parapijos klebonas D.Lukonaitis

Vaikus Pirmai Komunijai ruošia katechetė, vyr. tikybos mokytoja
Vida Tuškevičienė

   

    Jaunam žmogui labai svarbus šeimos supratimas, tėvų pavyzdys ir palaikymas. Išmokę tai, kas užduodama, vaikai atsiskaito tėvams ir tik po to tikybos mokytojai. Tik lankiusiems Šv. Mišias ir atsiskaičiusiems tikėjimo tiesas vaikams bus leidžiama atlikti išpažintį ir priimti Pirmąją Komuniją. 
Rekomenduojamas amžius ruoštis šiam sakramentui –  9-10 metų.
PASIRENGIMO SUTAIKINIMO IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS ĮGYJAMOS ŽINIOS

3.1 IŠMOKTI MINTINAI

3.1.1.   Kryžiaus ženklas
3.1.2.   Viešpaties malda
3.1.3.   Angelo pasveikinimas Marijai
3.1.4.   Švenčiausiosios Trejybės pagarbinimas
3.1.5.   Apaštalų tikėjimo išpažinimas
3.1.6.   Švč. Sakramento pagarbinimas
3.1.7.   Viešpaties Angelo malda
3.1.8.   Malda už mirusius
3.1.9.   Sakramentai
3.1.10. Svarbiausios krikščionių tikėjimo tiesos
3.1.11. Dešimt Dievo Įsakymų
3.1.12. Didysis Dievo ir artimo meilės Įsakymas        
3.1.13. Penki Bažnyčios įsakymai
3.1.14. Penkios atgailos dalys
3.1.15. Septyni gerieji darbai kūnui ir sielai. Aukso taisyklė
3.1.16. Trys dieviškosios dorybės
3.1.17. Septynios gražiausios žmonių dorybės ir pavojingiausios ydos

3.2 ŽINOTI – SUPRASTI - MOKĖTI PAAIŠKINTI

3.2.1. TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS
 

1)      Žmogaus pajėgumas pažinti Dievą

2)      Kas yra tikėjimas Dievu?

3)      Dievas Kūrėjas:

a)      Švenčiausiosios Trejybės samprata

b)      Pasaulio sukūrimo tikslas

c)       Angelai ir angelų nuopuolis

d)      Žmogaus sukūrimas ir pirmųjų žmonių nusigręžimas nuo Dievo

4)      Jėzus Kristus – mūsų Atpirkėjas. Jėzaus Kristaus gyvenimas, veikla, kančia, mirtis, Prisikėlimas ir įžengimas į dangų

5)      Šventosios Dvasios atsiuntimas ir Jos veikimas

6)      Šventojo Rašto samprata

7)      Bažnyčios įsteigimas, misija, struktūra ir tarnystės

8)      Dievo Motina Marija

9)      Amžinasis gyvenimas

3.2.2. KRIKŠČIONIŠKOSIOS PASLAPTIES ŠVENTIMAS

1)    Šv. Mišios ir jų dalys

2)    Sakramentai. Jų reikšmė ir malonės

3)    Atgailos sakramentas. Atgailos dalys

4)    Kūno ir sielos parengimas, prieš priimant Švenčiausiąjį  Sakramentą

5)     Sakramentalijos

3.2.3. GYVENIMAS TIKĖJIMU

1)      Meilė Dievui ir artimui

2)      Katalikiškas sakramentinis gyvenimas

3)      Žmogaus gyvenimo tikslas

4)      Trys dieviškosios dorybės

5)      Septynios gražiausios žmonių dorybės ir pavojingiausios ydos

6)      Nuodėmė ir atsivertimas

7)      Malda ir jos būdai

   

                                                       

Pagrindinė informacija


Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių
Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas kun.eduk.mgr.

Šarūnas PETRAUSKAS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel. 8
618 37373,
ukmergetrejybe@kn.lcn.lt
 
Kunigas budi raštinėje nuo 16.00 iki 18 val.
 

Interesantų priėmimo Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje laikas:

Darbo dienomis:
nuo 16.00 iki 18.00 val.
 
Šeštadieniais 
   
nuo 9.00 iki 11.00 val.

Sekmadieniais
   
nuo 8.00 iki 12.00 val.


 

 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Antradieniais-penktadieniais -
17.15 val.

Šeštadieniais -
10.00 val.

Sekmadieniais -
8.00,
10.00 val.

Svarbios nuorodos                счетчик посещений

 

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com