VIII. Jėzus ramina verkiančias moteris


 

„Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo.
Atsigręžęs j jas, Jėzus prabilo: „Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, bet verčiau
savęs ir savo vaikų!"

                                                                                             (Lk 23,27-28)

Moterys yra bejėgės, jos niekuo Tau negali padėti.

Joms lieka tik ašaros, užuojautos ašaros.

 

Užjausti Tave, Viešpatie, užjausti pasaulio vargus ir kančias, tai aš

galiu padaryti.

 

Bet apverkti savo nuodėmes man neateina į galvą.

 

Verčiau aš skundžiuosi kitais.

Kaltinu visus, tik ne save.

 

Viešpatie, padėk suprasti, kad ir mano nuodėmės pasaulį daro

be­širdišką, neramų ir tamsų.

Viešpatie, padėk suprasti, kad su kryžiumi Tu neši ir mano nuodėmes.


IX stotis  >>>
Kryžiaus kelias