VII. Jėzus parpuola antrą kartą po kryžiumi


 

Tu vėl griūni. Gal ten akmuo pasitaikė, todėl suklupai? Kiekvienam aišku,

kad ne vien tik sunki kryžiaus našta, bet begalinis nu­silpimas prislegia Tave.

 

Mano nuodėmės, Viešpatie, yra mano silpnybė.

 

Kaip greitai aš pasiduodu blogiui,

čia - didžiadvasiškumo stoka,

ten - neištikimybė,

sąmoningas pasipriešinimas Tavo įsakymams, -

ir jau aptemsta mano žvilgsnis,

ir aš nebematau kliūčių.

 

Aš suklumpu ir puolu savo silpnybėse.

 

Viešpatie, suteik man pasitikėjimo:

su Tavo pagalba aš vėl pakilsiu.


VIII stotis   >>>
Kryžiaus kelias