IV. Jėzus sutinka savo Motiną


„...ir tavo pačios sielą pervers kalavijas".  (Lk 2,35)
 

Viešpatie, Tave seka Tavo Motina.

Ji minioje eina nepastebima,

bet Tavęs neišleidžia iš akių.

 

Ji seka Tave, nesiartindama prie Tavęs,

Tavęs nejaudindama,

Tavęs nekalbindama.

 

Tave apleidžiu.

 

Bet tavo Motina suprato tavo žodžius:

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs...".  (Lk 9,23)
 

O aš?

Yra sudėtų ir jaudinančiai ištiestų rankų, norinčių Tau padėti.

Jie ieško Tavęs, susirūpinę vidiniu gyvenimu.

Kas mums padės su ašaromis, Motinos ašaromis, dėl jo?


IV stotis  >>>
Kryžiaus kelias