II. Jėzus paima ant pečių kryžių


 „Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą".

(Jn 19,17)

   Ar tai iš tikrųjų buvo Tavo kryžius?

   Tu atėjai ieškoti mūsų kryžių. Per visą savo kančios kelią Tu prisiėmei pasaulio nuodėmes, - vieną po kitos, - tylėdamas, be patoso, ir be protesto!
 

   Ar tiesa, kad yra duotas laikas kovoti ir laikas, kai reikia pasiimti nešti kryžių?


   Viešpatie, aš geriau norėčiau kryžiaus išvengti. Bet nešti tylint, be protesto - tai žiauru!


   Matau Tave, Viešpatie.

   Leisk man suprasti Tavo žodžius:

   Eik ir tu,

   Nusilenk

   Ir kentėk.


   Bet eik pirmyn. Kryžius turi būti nešamas. „J
ei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi".  
(Lk 9,23)


III stotis  >>>
Kryžiaus kelias