XIII. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus ir paguldomas ant Motinos kelių


„...jo Motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir

aš su sielvartu ieškome tavęs". O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote?

Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?"

                                                                                (Lk 2,48-49)

Motinos rankose giminias ir mirtis, kūdikis ir negyvas kūnas. Ar neišmintingas

buvo vaikas? Ar „kaip galvos netekęs" (Mk 3,21) buvo Sūnus?

 

Kas čia įvyko?

 

Jėzau, Tu likai ištikimas savo Misijai: „Mano maistas - vykdyti valią to,

kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą".

(Jn 4,34)

 

Bet ir Tavo Motina pakėlė išbandymą, kai išsipildė pranašiški žodžiai:

„Tavo pačios sielą pervers kalavijas".

(Ik 2,35)

 

O aš?

 

Dievo valia nežino pasigailėjimo, tiktai įvykdymą. Tai irgi Dievo valia,

įsakanti Jėzui klausti: „Ar nori mano Motiną pasiimti pas save?"


XIV stotis  >>>
Kryžiaus kelias