XI. Jėzų kala prie kryžiaus


 

Kryžius visuomet tinkamas. Auka paklūsta, rankos ištempiamos arba

išnarinamos. Toliau pasitarnauja vinys. Susidoroti su žmogum gana

gera sistema.

O Tu, Jėzau?

Tu nesipriešini,

nesmerki savo kankintojų,

tyli j provokaciją: „Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus!". (Mt 27,40)

O aš!

Privalau žinoti: neturiu teisės išsirinkti kančios medžio.

Dievas man įį paskyrė. Jis tiksliai atitinka mano ūgį, mano svorį ir mano

jėgas.

 

Viešpatie, leisk man su apaštalu Paulium sakyti; „Esu nukryžiuotas kartu

su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus".

(Gal 2,19-20)


 XII stotis  >>>
Kryžiaus kelias