X. Jėzui nuplėšia drabužius


„...ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti". (Mk 15,24)

 

Tau nieko nebelieka, vien tik kryžius. Gėda yra vienintelis dalykas, kurio Tau

nepavydi.

 

Apnuogintas Tavo kūnas tiesiog ant medžio.

 

Aš, Viešpatie, ginčijuosi dėl nereikšmingų dalykų, į kuriuos esu įsikibęs.

Kovoju dėl menkniekių, kurių bijau netekti.

 

Aš, Viešpatie, slepiuosi išeiginiuose drabužiuose, kurie neleidžia pasirodyti,

kas iš tikrųjų esu.

 

Mane traukia ne tiesa, tikroji tiesa, bet išorė, išorinis blizgesys.

 

Leisk man, Viešpatie, dažnai žvelgti į Tavo kryžių, kad rasčiau tiesą

ir pats save.


 XI stotis  >>>
Kryžiaus kelias