2012 05 23 svečiavosi Vilniuje veikiančios Dievo Motinos bendruomenės nariai

2012 06 05 po vakaro šv. Mišių Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko susitikimas-paskaita, skirta Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metams. Ją vedė sesuo Ignė Marijošiūtė MVS ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centro darbuotoja Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.