Jaunimo žygis į Veprių Šv. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės
parapijos Sekminių atlaidus. 2011 06 11