Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus KeliasGalerija


 Svečiai-Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios vyrų choras „Skliautai" 2015 06 14 >>>>
 
Miesto šventėje – Švč. Trejybės parapija. 2015 05 30
                                  >>>>
 Advento koncertas 2014 12 04                                                                  >>>>
 Koncertas šv. Cecilijos muzikų globėjos dienai paminėti  2014 11 23            >>>>
 Giedojo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras „Ave Verum“. 2014 06 15   >>>>
 
Švč. Trejybės parapijos choras „Magnificat“ miesto šventėje 2014 05 31       >>>>
 
Giedojo Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios vyrų choras „Sklaiutai". 2015 06 14>>>>
 Giedojo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras „Ave Verum“. 2014 06 15   >>>>
 Parapijos bažnyčios choras „Magnificat“ miesto šventėje 2014 05 31
             >>>>
 Klebono kun. Dainiaus Lukonaičio išleistuvės 2013 09 08                             >>>>
 
Lietuvos Jaunimo dienos Kaune                                                                 >>>>
 
Koncertas Švč. Trejybės bažnyčioje, skirtas šv. Cecilijos dienai paminėti      >>>>
 Lietuvos jaunimo dienos 2012 Ukmergėje                                                   >>>>
 Lietuvos jaunimo dienos 2012a Ukmergėje                                                 >>>>
 
Jaunimo vasaros akimirkos 2012                                                               >>>>
 Paskaita, skirta Palaim. arkivyskupo Jurgio Matulaičio metams  2012 06 05   >>>>
 
Svečiai iš Vilniuje veikiančios Dievo Motinos bendruomenės.  2012 05 23       >>>>
 Velykos  2012 04 08                                                                                 >>>>
 Velyknaktis  2012 04 07                                                                            >>>>
 J. Sasnausko konferencija jaunimui Vepriuose. 2011 06 11                          >>>>
 Jaunimo žygis į Sekminių atlaidus Vepriuose. 2011 06 11                             >>>>
 Piligrimų iš Medjugorjės liudijimų vakaras. 2011 06 03                                 >>>>
 Bažnyčios atgavimo 20-mečio iškilmės. 2011 05 22                                     >>>>
 Sakralinė šventė. 2011 04 08                                                                    >>>>
 
Šv. Velykos Ukmergės Švč. Trejybės parapijoje. 2011 04 24                        >>>>   
"Magnificat" choras po  giedojimo Šiluvos bazilikoje                                      >>>>
 „Atsinaujinimo dienų" renginys paskatino domėtis jaunimo susibūrimais        >>>>
 Lietuvos Jaunimo dienos Panevėžyje. 2010 06 26-27                                   >>>>
 Marijonai padovanojo parapijai pastatą. 2010 06 26                                     >>>>
 Aukotos šv. Mišios už kanauninką Vytautą Kapočių 2010 06 10                     >>>>
 Jubiliejinėje XX Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventėje. 2010 05 29         >>>>
 Pirmoji šv. Komunija. 2010 05 23                                                               >>>>
 Ukmergės dekanato diena Šiluvoje. 2010 05 13                                           >>>>
 Parapijos šeimos Šiluvoje Ukmergės dekanato dienoje. 2010 0513                >>>>
 Arkivyskupas S. Tamkevičius suteikė Sutvirtinimo Sakramentą. 2010 05 09   >>>>
 Šv. Velykos Ukmergės Švč. Trejybės parapijoje. 2010 04 04                        >>>>
 Kunigo Petro Tavoraičio Kunigystės 60-mečio jubiliejus. 2008 09 21              >>>>
 

 

 


 

Pagrindinė informacija


Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių
Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas kun.eduk.mgr.

Šarūnas PETRAUSKAS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel. 8
618 37373,
ukmergetrejybe@kn.lcn.lt
 
Kunigas budi raštinėje nuo 16.00 iki 18 val.
 

Interesantų priėmimo Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje laikas:

Darbo dienomis:
nuo 16.00 iki 18.00 val.
 
Šeštadieniais 
   
nuo 9.00 iki 11.00 val.

Sekmadieniais
   
nuo 8.00 iki 12.00 val.


 

 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Antradieniais-penktadieniais -
17.15 val.

Šeštadieniais -
10.00 val.

Sekmadieniais -
8.00,
10.00 val.

Svarbios nuorodos                счетчик посещений

 


 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com