Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus Kelias


   
 Choras „Magnificat"


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1991 m. Ukmergės tikintiesiems grąžinus Švč. Trejybės bažnyčią, dirbti vargonininke buvo pakviesta chorvedė Regina Ališauskaitė, kuriai buvo pavesta suburti chorą.

     Mišrus choras pirmą kartą pagiedojo 1991
m. šv. Kalėdų mišiose. Chorą sudarė įvairių profesijų žmonės: mokytojai, gydytojai, tarnautojai, dauguma niekada negiedoję bažnyčioje. Per pirmuosius gyvavimo metus choras paruošė visą repertuarą advento, kalėdų, gavėnios, velykų, eiliniam laikotarpiams, šventėms.

     Choro vadovės iniciatyva 1992m. įsikūrė vokalinis Cecilijos kvartetas, kuris drauge su mišriu choru yra giedojęs įvairiose Lietuvos šventovėse: Šiluvoje, Aušros Vartuose, Pivašiūnuose, Marijampolėje, Nidoje, Jonavoje, Molėtuose, Merkinėje, Žiežmariuose, Kauno Įgulos ir kitose bažnyčiose. Cecilijos kvartetas surengė nemažai labdaros koncertų, šeimyniniams vaikų namams „Sodas“ paremti, dalyvavo Ukmergės mokytojų namų kūrimosi renginiuose, dažnai buvo kviečiamas koncertuoti įvairiuose Ukmergės rajono renginiuose, įkūrė bažnyčioje „Varpo“ įsigijimo fondą. 1994 m. pavasarį vokiečiai A. ir H. Jung savo tėvynėje nuliedino ir  bažnyčiai padovanojo varpą. Lietuvoje lankantis popiežiui
Jonui Pauliui II-ajam Cecilijos kvartetas koncertavo Vilniuje Savivaldybės aikštėje, žmonėms, belaukiantiems popiežiaus atvykimo. Varpas pavadintas palaimintojo Jurgio Matulaičio vardu. Skamba „la" garsu.

     Nuo 1994 m. choras dalyvavo visose Pasaulio lietuvių dainų švetėse, bažnytinių chorų šventėse Vilniuje ir Kryžių kalne, Eucharistojos kongrese Kaune. Švęsdamas savo įsikūrimo 10-metį, choras pasivadino „Magnificat“ vardu, tuo pasirinkdamas Švč. Dievo Motiną savo Globėja ir Užtarėja.

     Mišrus choras  „Magnificat“ bičiuliavosi su ilgamečiu Vilniaus universiteto studentų choro vadovu, kompozitoriumi, Vilniaus arkikatedros didžiojo choro vadovu ir dirigentu, docentu Pranu Sližiu. Choro vadovės iniciatyva Pranui Sližiui pagerbti įvyko susitikimas su buvusiais mokiniais, buvo švenčiami 85-erių ir 90-ies metų jubiliejiniai gimtadieniai, organizuota šventė „Padaryk ką nors iš meilės“ ir konferencija–koncertas Ukmergės kultūros centre. Cecilijos kvartetas supažindino ukmergiečius su nerege dainininke Onute Matusevičiūte, surengė Ukmergės kultūros centre berndrą koncertą su soliste „Padaryk ką nors iš meilės“.

    
Choras turi savo vėliavą, kurioje užrašytas prašymas „Viešpatie, išmokyk mus giedoti širdimi".

Balandžio 26 d. 18 val. Ukmergės kultūros centre
vyko Ukmergės  Švč. Trejybės bažnyčios mišraus choro „Magnificat“
20-mečio jubiliejinis koncertas.

Drauge su jubiliejų švenčiančiu choru koncerte
dalyvavo "Cecilijos" kvartetas, "Magnificat" choro Junior grupė,
solistė Onutė Matusevičiūtė, "Marijos radijo" viešųjų ryšių specialistas Vincentas Lizdenis.
Koncerte skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių sakralinė muzika,
dainos, operečių bei operų fragmentai.

 Rengėjai:

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Dainius Lukonaitis,
choro vadovė Regina Ališauskaitė,
Ukmergės Kultūros centras

 Arvydas Pėšina. Chorui „Magnificat“ - 20 metų

Kultūros centro mišrus choras paminėjo 20-tą jubiliejų. Ta proga Kultūros centre buvo surengtas didelis koncertas „Su džiaugsmu tavo akivaizdoje“, kuriame skambėjo įvairaus žanro dainos, eilės, sveikinimai. Choro gyvavimo pradžia – 1992 metai. Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė Regina Ališauskaitė suburia chorą. Į jį atėjo įvairių profesijų žmonės – pradedant mokytojais, baigiant darbininkais. Tuo pačiu metu susikūrė  ir „Cecilijos kvartetas“. Chore šiuo metu dainuoja 43 žmonės. Anapilin iškeliavo jau 18 žmonių.

 

Loreta Ežerskytė. Du dešimtmečius liudija džiaugsmingą Viltį

Kultūros centre įvyko mišraus choro „Magnificat“ jubiliejinis koncertas „Su džiaugsmu Tavo akivaizdoje“. Kultūros centro ir Švč. Trejybės bažnyčios kolektyvas mini įkūrimo 20-ąsias metines. Ta proga buvo surengta šventė ir kolektyvui, ir Ukmergės visuomenei.

Šventinis koncertas prasidėjo videopasakojimu. Jame prisiminti kolektyvo pirmieji žingsniai, kuomet visi choristai tilpo mažame vadovės Reginos Ališauskaitės buto kambarėlyje. Pati vadovė prisipažino, kad choras buvo jos svajonė. Todėl prieš du dešimtmečius, atsiradus galimybei, ji ėmė burti kolektyvą. Jame – įvairių profesijų, skirtingų pomėgių, amžiaus ukmergiškiai.

 

Pagrindinė informacija


Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių
Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas kun.eduk.mgr.

Šarūnas PETRAUSKAS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel. 8
618 37373,
ukmergetrejybe@kn.lcn.lt
 
Kunigas budi raštinėje nuo 16.00 iki 18 val.
 

Interesantų priėmimo Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje laikas:

Darbo dienomis:
nuo 16.00 iki 18.00 val.
 
Šeštadieniais 
   
nuo 9.00 iki 11.00 val.

Sekmadieniais
   
nuo 8.00 iki 12.00 val.


 

 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Antradieniais-penktadieniais -
17.15 val.

Šeštadieniais -
10.00 val.

Sekmadieniais -
8.00,
10.00 val.

Svarbios nuorodos                счетчик посещений

 

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com