Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus Kelias


    
Aktualijos


Vaiva Čepytė. Karolio Voitylos paslaptis

Minint Švč. Trejybės parapijos atkūrimo 25-erių metų sukaktį, gruodžio mėn. 3 d. 11.30 val. Švč. Trejybės bažnyčioje vyks koncertas ,,Karolio Voitylos paslaptis”. Jame dalyvaus tarptautinių konkursų laureatai: Liudas Mikalauskas (bosas) ir Audronė Juozauskaitė (fortepijonas).
Pasak dainininko Liudo Mikalausko: „Šios programos iniciatorė - sesuo selezietė Liucija Grybaitė, kartą į vieną mūsų susitikimą atnešė kompaktinę plokštelę su dainomis, parašytomis pagal Šv. Jono Pauliaus II žodžius. Tai tapo didžiuliu stimulu sukurti programą apie mūsų tautai itin brangaus šventojo gyvenimo kelią popiežystės link, juolab, kad man viename miuzikle teko vaidinti Karolį Voitylą, tad mokėjau daug jo tekstų, maldų, citatų, kurios jau seniai ieškojo terpės atgimti scenoje. Taip atsirado programa, kalbanti vien tik Popiežiaus širdimi ir žodžiais. Originale dainos skamba itališkai, angliškai ir ispaniškai, tačiau norėjome, jog jos būtų suprantamos Lietuvos publikai, todėl paprašėme sesers Liucijos Grybaitės išversti tekstus į lietuvių kalbą. Man tai kažkas naujo mūsų religinės muzikos padangėje, tikiuosi, kad tai atneš naujų apmąstymų ir klausytojų širdims.
Programą sudaro dainos pagal Jono Pauliaus II poeziją, kurios buvo sukurtos asmenine operos solisto Placido Domingo iniciatyva. Muzikos autorius – solisto sūnus, kompozitorius, bendravardis Placido Domingo jaunesnysis.
Pasak paties Domingo, jos turėtų prabilti ne tik tikintiesiems, bet ir kiekvienam, kuris brangina Jono Pauliaus II atminimą. Atminimą žmogaus, kuris pašventė savo gyvenimą tarnystei Dievui ir žmonijai.
Mums patiems tai yra dar viena galimybė prisiliesti prie šio Dievo maratonininko gyvenimo, drauge bandant įspėti, kokia buvo jo begalinės energijos paslaptis. Juk Karolis Voityla buvo toks pat žmogus, kaip ir mes visi, turėjęs tik du tuščius delnus ir didelį tikėjimą Dievu. Tikimės, kad ir kiekvieną klausytoją ši programa sustiprins ir padrąsins eiti tikėjimo keliu, nuolat ieškant Dievo ir laukiant Jo atsakymų”.

Vaikų liudijimai

          „Labai noriu padėkoti rėmėjams už suteiktą galimybę susipažinti su gausybe žmonių, aplankyti du nuostabius Varšuvos bei Krokuvos miestus, bei patirti užsieniečių, taipogi ir mūsų, lietuvių, meilę, šilumą, džiaugsmą, paslaugumą... Atvykus į Varšuvą mes buvome nepaprastai nuostabiai sutikti, apgyvendinti pas tikriausiai rūpestingiausius žmones pas kokius tik galėjome pakliūti, mums buvo paruošta įdomi programa, kurios dėka galėjome linksmai praleisti laiką ir daug pamatyti bei sužinoti. Atvykus į Krokuvą buvome pratinami išlikti savarankiškesni, galėjome klaidžioti po miestą ir pamatyti tai kas mums labiausiai patinka. Vakare dažniausiai turėdavome kokį įspūdingą renginį: ar tai mišios su Popiežiumi Pranciškumi, ar koncertas, ar Kryžiaus kelias, ar Vigilija. Viskas buvo nepaprasta ir tikrai norisi tai patirti dar bent kartą. Taip pat norėčiau padėkoti ir kelionės draugams be kurių šis nuotykis man tikrai nebūtų sukėlęs tiek daug teigiamų emocijų.“ 

                                                                                                                                     Medardas

           „Jau praėjo keletas dienų, kai grįžau iš piligriminės kelionės. Keista. Bet vis dar negaliu susivokti nei kur buvau, nei kur dabar esu. Hmhmhm... galvojau grįšiu ir aprašysiu visus įvykius, kuriuos patyriau. Galvojau, kad mano galvelė bus tikrai perpildyta minčių, kurios ir išlaisvins tūnančią kūrybinę sielą, kad tikrai sukursiu nuostabių neapsakomų eilių, perteiktų per manąjį pasaulį, juk dabar tiek emocijų verda manyje, tik spėk sugaudyt! Galvojau, nagi kaip čia viską greičiau užrašius kol prisiminimai nenuslūgo. Kur popierius, rašiklis? Jau rankose, ir... Cha! - Tuščia. Bet norėčiau... Deja, bet kad ir kaip mėginau, niekaip nepavyko to aprašyt. Niekad nebuvau patyrus tokių emocijų, kurių net nesugebėčiau nei apibūdinti, nei aprašyt. Visa ko man norėjosi tik giedoti ir dėkoti Dievui už visą, ką Jis man suteikė! Vis dar skamba galvoje: „Jesus Christ, You Are My Life! Hallelujah!!! Hallelujah!“. Tikrai, tik patyrus Jo didį gailestingumą, meilę bei ramybę norisi Jį šlovinti iš visos širdies iškėlus rankas. Nieko daugiau. Tik būt šioje akimirkoje ir dėkot už viską! Gyvenimą, sunkumus, ašaras, nuoskaudas, draugus, pūsles, meilę, nesėkmes, apkabinimus, draugystę, šeimą, pastogę, maistą, pojūčius, regėjimą, uoslę, klausą, lytėjimą, muziką, kūrybą, gamtą,vandenį, juoką, palaiminimą, gyvybę, ramybę, saulę, vėją, orą, lietų, pasaulį ir dar begalės dalykų, kurių net nepajėgčiau išvardint, bet svarbiausia, ko nepaminėjau, tai šlovint už Jėzaus auką ant kryžiaus. Tai tiesiog, ačiū, Dieve, kad mes galim gyvent. Tiesiog,- gyvent. Ačiū, kad prikėlei mus naujam gyvenimui ir uždegei troškimą gyvent taip, kaip Tu nori. Gyvent su Tavimi ir Tavyje. Tai gyvenimas, o ne tiesiog egzistavimas. Juk Tu, Dieve, ir nori, kad mes gyventume džiaugsme, ramybėje ir meilėje.
Dievas per šias pasaulio jaunimo dienas ir parodė, kaip Jis nori, kad mes gyventume: kaip viena didelė šeima, kurią vienija meilė vienas kitam. Tiesiog neįmanoma jos nepajaust! Ji tiesiog dega mumyse, netgi liepsnoja ore! (kodėl galvoji taip karšta buvo Krokuvoje?) Taip, tiesiog pajausti meilę. Meilę, kuri keičia pasaulį. Kuri keičia kiekvieno žmogaus vidų. Arba pripildo širdy begaline meile ir kviečia šia dalintis. Arba švelniai pakutena širdį ir sužadina svaiginantį troškulį pažinti neišmatuojamus tolius šio ilgesio. Arba prisiliečia prie kraujuojančių žaizdų, atidengia jas su ašaromis, bet taip tik parodydama, kad jas privalu išgydyti, juk pirma reikia žaizdas atverti, kad galėtų prie jų prisiliesti ir išgydytų. Ak! Kiek aš mačiau ašarų! Iš džiaugsmo, iš skausmo, iš juoko, iš nuovargio. Kaip nuostabiai Dievas mus sukūrė, kaip nuostabiai tas tyrasis lašelis perkeičia mus, kaip jame gali tiek daug visko tilpt? Įdomu ar paėmus mikroskopą pamatytume jame savo prisiminimus, lyg vaizdo įraše? Gal Dievas ir skausmą sutalpina į tą ašarėlę? Juk kur jis dingsta? Įdomu ar angeliukai renka mūsų ašaras kai kiekvieną karta jos nukrenta ant skruostų? Gal jiems jos be galo brangios?.. Galbūt. Tik mūsų širdyse slypi šios svajų vizijos. Bet aš tik viena žinau, kad šiuos pojūčius mūsų širdyse prikelia Dievo meilė, kuri trykšta per mus ir liejasi gausia malone (kodėl galvoji taip smarkiai lijo?)


       Gal ir jausmai liejasi iš Dievo malonės, juk tik Jam reikia dėkot, kad mus taip sukūrė, kad mes esame pajėgūs pajausti tokias neįkainuojamas akimirkas. Per pasaulio jaunimo dienas buvo užplūdusios tokios neapsakomos emocijos, kurias sunku apibūdinti. Kaip viena iš jų: Atsimenu. Stoviu. Vyksta Šv. Mišios kartu su Popiežiumi ir dar su keliais milijonais žmonių. Giliai įkvepiu. Ir sustingstu akimirkai. Apsidairau. Žvilgsnis į kairę, žvilgsnis į dešinę. Negaliu patikėti ką matau ir jaučiu. Begalės žmonių, net nematyti horizonto, džiaugsmingi, išsišiepę iki ausų, visi vieningai plevėsuoja iškėlę vėliavas iš įvairių įvairiausių šalių, vieni net apsikabinę rankomis, kiti - rankas iškėlę, o dar kiti iš didžiulio džiaugsmo net šokinėja! Ir visi vienaip ar kitaip gieda mūsų Dievui iš visos širdies. Dar niekad nemačiau tokio vieningumo bei atsidavimo ir džiaugsmo mūsų Viešpačiu. Tiesiog... norėjau ir likt taip stovėt, nes buvo jaučiama nepaprasta meilės ir bendrystės jėga, kurios nebuvau pajautus iki dabar. Mano širdžiai šis pojūtis buvo neapsakomas ir neužmirštamas!
O jei prisiminus kiek džiaugsmo liejosi per kraštus! Ir nesvarbu ar kartais būdavome nepavalgę, neišsimiegoję, pavargę, nežinantis kaip grįžt namo, ar kaip tilpt troleibuse. Visi šypsojomės ir buvom perpildyti laimės. Girdėjosi dainos, giesmės, ir juokas bei tyriausios mano matytos šypsenos veiduose, kurios lyg strėlė pervėrė mano širdy kiaurai, palikdama tik džiaugsmą viduje... Kokią didžiulę Dievas malonę suteikė tokius potyrius pajaust!
       Bet visgi stipriausio pojūčio šerdis bei didžiulė, neapčiuopiama jėga slypėjo vienybėje. Mes visi šiose dienose buvome apglėbti ir suspausti Dievo delnuose. Mes visi esame Dievo vaikai, broliai ir seserys. Kaip mūsų žemiškoji šeima yra brangi ir kaip joje esame savi, taip ir ši. Gal pastaroji šeima net brangesnė? Turbūt. Mus visus suvienijo skleidžiama meilė Dievui ir noras ja dalintis, o juk ne visada šeimose atrasime šį ryšį tarpusavyje. Todėl nepaprasta buvo išgyvent tokią neįprastą didžiulę bendrystę! Tokią neįtikėtiną! Nepatiriamas jausmas, kai einu nepažįstamosiomis gatvėmis tarp begalės svetimšalių, bet jaučiuosi, lyg būčiau namie. Prie kiekvieno galiu prieit kaip prie šeimos nario - užkalbint, apsikabint, pasikeist kontaktais, dovanėlėmis, arba tiesiog duot „penkis“. Netgi laukiant eilėje, autobuse, gatvėje svetimšaliai sugebėdavo persimest keliais sakiniais, pasisveikint ar paklaust iš kokios šalies esu (aišku, taip užsikalbėjus vos nenuklysdavau nuo savo grupelės). Nėra nei baimės, nei pasimetimo jausmo. Einu lyg savo namuose tarp saviškių. Šis miestas lyg didelis namas, kuriame telpa visa mano šeima. Šeima, kurią rūpinasi mūsų gerasis bei gailestingasis Dievas. Kaip nuostabu įsivaizduot kaip mūsų dangiškasis Tėvas žiūrėjo į savo vaikus. Lyg apglėbdamas savo meile visus ir atskirai kiekvieną. Savo begaline meile, kuriai neužtektų nei proto, nei vaizduotės palyginti. Tokią, kurią pajautus norisi tik žvelgt į dangų, su šypsena, su atvira širdimi, su ištiestomis rankom į dangų, žvelgt į dangaus didybę ir tiesiog egzistuot tik šią akimirką, kai kvėpavimas, laikas sustoja ir visą ką jauti tai tik begalinę meilę kaip jūrą savyje. Tada daugiau ir nieko nereikia. Ir visa ko norisi tik dėkot. Visi sunkumai nusvyra į šalis, visos nuoskaudos, nepasisekimai tampa bereikšmiai, nes supranti kokie šie žemiški dalykai yra palyginus su Dievo meile, kad kaip mes nuklystam nuo mūsų tikslo ir, kad visa ko reikia norėt tai tik mylėt taip, kaip Tėvas mus myli. Jis ir nori, kad gyventume meilėje, bet ne kančioje. Laisvėje, bet ne kalėjime. Taip, išsilaisvint iš šio pasaulio rėmų ir gyvent laisvai. Bet tik jeigu įsileisi į savo širdy meilę, kuri tvyro lyg jūra kiekvieno širdyje. Begalinė, neišmatuojama, neapsakoma, nepajaučiama, neištiriama... Tuk, tuk, tuk! Ar įsileisi mane į vidų? Aš trokštu ten gyvent ir perkeisti gyvenimą... Pasirašo - Meilė."

                                                                                                                                       Lauryna
 

Bažnyčioje melstasi prie Jėzaus Kristaus Pašvęstųjų Valdovo ikonos              

     2016 01 15 penktadienį bažnyčioje buvo atnešta Jėzaus Kristaus Pašvęstųjų Valdovo ikona, kuri keliauja per Lietuvos vienuolynus. Nuo 16 val. vyko adoracija ir maldos, kurias vedė seserys kotrynietės. Per Šv. Mišias melstasi už visus vienuolius ir vienuoles, kurie gyveno ir dirbo Ukmergėje bei, kad būtume ištikimi Dievui savo pašaukime ir veiklūs gailestingumo darbuose. Po Šv. Mišių susirinkime parapijos namuose pabendrauta su seserimis.
Apie ikoną - šioje interneto nuorodoje: http://www.vitaconsecrata.lt/pasvestojo-gyvenimo-metai/pasvestojo-gyvenimo-metu-ikona

Šv. Cecilijos šventė

2015 10 02. Šv. Angelų šventė Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje
su Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnais. Sveikiname visus policijos pareigūnus!

2015 06 14 svečiavosi
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios vyrų choras „Skliautai"

         

                 

2014 12 17 nuo 11 val. iki 17 val. Caritas vykdė akciją "GERUMAS MUS VIENIJA". Pasidalink savo širdies gerumu ir suteik vilties kitiems. Akcijos metu už auką buvo galima įsigyti Caritas adventinių žvakelių. Už surinktas aukas Caritas padės gausioms šeimoms, jaunimui, vaikams ir seneliams. Akcija vyko prekybos centre Maxima XX, Žiedo g. 1 — Caritas savanoriai širdingai dėkoja visiems, kurie pasidalino savo gerumu.

                
                 Foto Giedrės Šuminskaitės (www.vilkmerge.lt)

Kalėdinis sveikinimas

Mielieji, linkime nuoširdaus kasdienio susitikimo su Jėzumi savo gyvenimo prakartėlėse. Linkime atrasti atjautos, pasitikėjimo, atleidimo, pasidalinimo gerumu stebuklus ir per šventes būti apgaubtiems šilumos, meilės, džiugesio. Kviečiame tapti Caritas savanoriais Ukmergėje (dėl Caritas savanorystės kreiptis tel. 8 618 15266)

Živilė Kudlinskienė. Šviesos šventė

       2014 m. gruodžio 18 d. Senamiesčio pagrindinė mokykla pakvietė bendruomenę į tradicinę Šviesos šventę, vykusią Ukmergės Švč.Trejybės bažnyčioje. Šviesos šventė – ypatingas Adventinis vakaras, kai šeima - tėveliai, seneliai, vaikai – po dienos darbų gali susitikti ir tiesiog pabūti kartu, dovanoti vieni kitiems gerumą, šypseną, šilumą ir šv.Kalėdų laukimo džiaugsmą. Būtent šeimai, jos vertybėms ir buvo skirta ši Šviesos šventė. Renginio vedėjai – Tėtis, Mama ir Vaikas (mokytojai Giedrius Vidžiūnas, Živilė Kudlinskienė ir mokinys Vytautas Glazauskas) – skaitė prasmingus, meilės kupinus žodžius, eiles apie šeimą. Juk šeima yra žmogaus gerovės ir jo brandos lopšys, tikėjimo židinio kurstytoja. Didingas jungtinio mokinių choro dainų skambesys (vadovė Violeta Šanteriova), šokėjų pasirodymas (vadovė Lina Nefienė) suvirpino visų širdis. Maloniai nustebino ir pradžiugino  buvusių mokinių, dabar jau gimnazisčių, ir Kamilės Samusiovaitės, besimokančios kitoje mokykloje, atliekamos dainos.

Parapijos bendruomenės vardu sveikiname

gerb. Kleboną Šarūną Petrauską

2014 m. gruodžio 19 d. švenčiantį, kunigystės 15 metų sukaktį.
Telaimina Viešpats visą, ką pradėjo nuo pradžios ir suteikia visų reikalingų malonių
daryti tai, kas Jam patinka Jumyse ir per Jus kituose.
Šventoji Dvasia, vesk, apšviesk, pašventink remk!

 Advento koncertas 2014 12 04

 

 

 

 

 

Koncertas šv. Cecilijos muzikų globėjos dienai paminėti
          
  Švč. Trejybės bažnyčioje 2014 11 23

 

 

 

 

 

 

Dvasinio atsinaujinimo programa „ATGAIVINK“      
Mūsų parapijoje nuo spalio 19 d., (sekmadienio) iki Advento vyksta tikinčiųjų dvasinio atsinaujinimo programa  „Atgaivink“, kurios prasmė pažadinti bei padaryti raiškesnį tikėjimą per Dievo malonę, kuri veikia asmeniškai ir bendruomeniškai. Programa  tęsis  dvejus su puse metų per penkias pakopas, kurios kiekviena trunka 6 savaites su įvairiomis esminėmis tikėjimo temomis. Dalyvaujantieji sekmadienio Šv. Mišiose susipažįsta bei apmąsto naują temą per kunigo pamokslą (tam skirtos ir „Atgaivink“ namų knygelės), tikintieji aktyviau dalyvauja liturgijoje skaitydami Šv. Rašto skaitinius, bendruomeninę maldą, nešdami atnašas, kartu kalbėdami parapijos atnaujinimo maldą. Ypatingai kviečiami tikintieji atsiverti naujai patirčiai – dalijantis tikėjimu mažose grupelėse, kuri atveria naują žvilgsnį į savo ir kitų tikėjimą bei džiaugsmą patiriant Dievo veikimą. Parapijos atsinaujinimo vaisius - tai gyva, autentiška tikinčiųjų bendruomenė, kurios trokštame ir siekiame.

Plačiau apie atgaivink rasite http://www.kaunoarkivyskupija.lt/atgaivink/

                                                                     Parapijos referentė s. Paule-Daiva Skapaitė CSC

Vyko atrankinio etapo viktorina „Irkis į gilumą“

    2014 m. kovo  21 d.   Ukmergės Švč. Trejybės parapijos darželyje-mokykloje „Varpelis“ vyko Ukmergės dekanato mokyklų IV klasių mokinių atrankinio etapo viktorina „Irkis į gilumą“.
Viktorinoje dalyvavo  komandos iš įvairių Ukmergės dekanato mokyklų. Pasveikinusi komandas ir palinkėjusi sėkmės mokyklos direktorė Jolita Čepelionienė padovanojo komandoms ir komisijos nariams po keramikos būrelio narių pagamintą simbolinį varpelį, kad jis, tarsi galingas Bažnyčios balsas, kviestų kiekvieną irtis į tikėjimo gelmes.
Komisiją sudarė parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas, Ukmergės dekanato katechetikos centro vadovė Sigutė Žiedelienė, Ukmergės švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Ingrida Krikštaponienė ir darželio-mokyklos dirėktorės pavaduotoja Aldona Šniokienė.

Šios viktorinos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokinius gilintis į Katalikų Bažnyčios tikėjimą, skatinti aktyviai dalyvauti tikybos pamokose, liudyti Jėzų Kristų.

Viktorinos  metu mokiniai parodė nuotaikingus ir pamokančius prisistatymus, atliko dešimt  Kauno katechetikos centro pateiktų užduočių. Viktorinos nugalėtojais tapo vyr. tikybos mokytojos V. Tuškevičienės paruošta Dukstynos pagrindinės mokyklos komanda „Jėzaus bičiuliai“. Ši komanda gegužės 9 d. vyks į Kauną ir dalyvaus Kauno arkivyskupijos mokyklų IV klasių baigiamąjame  viktorinos etape.  Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Ingrida Krikštaponienė, tardama sveikinimo žodį pasidžiaugė, kad visi mokiniai parodė puikias žinias ir gebėjimus, todėl nugalėtoją išrinkti buvo nelengva. Parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas apdovanojo visus dalyvavusius vaikus dovanėlėmis ir padėkos raštais.

Ukmergės šv. Antano ateitininkų kuopa   

         Džiugu, kad nuo šių metų kovo mėnesio mūsų parapijoje ėmė veikti jaunučių ir moksleivių ateitininkų kuopa. Kuopos susirinkimus lankė 15 moksleivių iš įvairių Ukmergės mokyklų. Susitikimų metu susipažinome vieni su kitais, mokėmės dainų, giesmių, aktyviai dalyvavome parapijos veikloje.


Devintinės vis gražėjančioje parapijos bažnyčioje

Lietuvos jaunimo dienos 2012 09 29-30 Ukmergėje
Jaunimo vasaros akimirkos 2012

KVIETIMAS

Dalyvaukime 2012 m. rugsėjo 29–30 d. Ukmergėje vyksiančiose

Ukmergės Dekanato Jaunimo Dienose 2012, skirtose Lietuvos krikšto 625 m. jubiliejui

„KRISTUS – MANO DRAUGAS“ (besiruošiant 2013 m. Lietuvos Jaunimo dienoms) kartu su Molėtų ir Širvintų dekanatais                                                                                                                          PROGRAMA

         Lietuvos jaunimo dienos – jau tradicinis ieškančio ir tikinčio jaunimo susitikimas, nuo 1997 metų vykstantis kas kelis metus vis kitame Lietuvos mieste, kitoje vyskupijoje. 2013 metų liepos mėnesį LJD įvyks Kaune.

Lietuvos jaunimo dienų 2013“ malda (pagal Jn 15,1-17)

Jėzau, aš noriu būti Tavo draugas,
kad mano džiaugsmui nieko netrūktų.
Įkvėpk drąsos trokšti Tėvo valios,
laikytis Jo duotų įsakymų.
Padėk suprasti Tavąjį Žodį,
sutikti Tave sakramentuose
ir iš meilės dovanoti savo gyvenimą kitiems.

Jėzau, Tu mus draugais vadini ir nori, kad
mes kasdien gyventume vienybėje su Tavimi
ir dėkotume už Tavo artumą.
Tu nori, kad labiau pažintume Tėvą
ir niekuomet nuo Jo neatsiskirtume.
Tu kvieti, kad atsivėrę Šventajai Dvasiai, atgaivintume savo širdis,
ir priėmę Jos teikiamą malonę, būtume pilni Tavosios meilės.

Tėve, Jėzaus vardu meldžiame už Lietuvos jaunimo dienas Kaune.
Ateik, Šventoji Dvasia, ir apdovanok mus tikruoju džiaugsmu. Amen.

  2012 05 23 naujai įrengtoje parapijos salėje svečiavosi Vilniuje veikiančios Dievo Motinos bendruomenės nariai Rimvydas Bačkis su žmona Kler ir Vincas Matonis. Mūsų bendruomenės pakviesti jie atvyko pasidalinti asmenine patirtimi kuriant Dievo Motinos bendruomenę Ukmergėje, kuri vienytų sutuoktinių poras ir mokytų jas augti tarpusavio ir Dievo meilėje.      Šeimas, kurios susidomės čia informacija, kviečiame į susitikimus. Nuo rugsėjo mėnesio jie vyks kartą per mėnesį visus mokslo metus, dalyvaujant kunigui Dainiui Lukonaičiui. Daugiau informacijos rasite čia: Krikščioniška šeimų bendruomenė

 

Kiekvienas, naujai atėjęs, priimamas kaip savas
Vida Tuškevičienė

Nuo spalio mėn. vidurio  klebonas D. Lukonaitis pakvietė vaikus lankyti laisvalaikio būrelį prie bažnyčios. Pirmosios buvo Gytė ir Gerda iš " Varpelio", Jeronimas, mažoji Uršulė, kartais apsilanko dar mažesnė jų sesutė, netrukus prie jų prisijungė grupelė iš globos namų, gretas papildė Elžbieta iš Senamiesčio, Karolina iš Šilo. Dabar nuolat būrelį lanko vienuolika, yra ir mergaičių ir berniukų, pagal galimybes prie jų prisijungia dar keletas mokinukų ir ratukas nuolat plečiasi. Labai smagu, kad mus aplanko Gertrūda, tai mergina iš to laiko, kai Švč Trejybės bažnyčia turėjo gausią ir aktyviai jaunimo renginiuose dalyvaujančią jaunimo grupę, kurios nariai jau užaugo. Kai kurie jau augina savo vaikus, ir tikėtina, kad kada nors iš jų užaugs kita tokia aktyvi jaunimo grupė, nes daug kas priklauso nuo tėvų paskatinimo ir pavyzdžio. Gertūda mielai prisijungia prie vaikų jiems padėdama ir pati į veiklą isitraukdama, žiūriu ir širdis džiaugiasi. Jaunos merginos liudijimas- vaikams pavyzdys ir autoritetas.

Dabar vaikai turi didelę įvairių pramogų, būrelių ar kitų laisvalaikio veiklos rūšių pasiūlą, vos ne kiekvienuose namuose yra kompiuteris ir internetas, tačiau dabartiniame sekuliarizuotame pasaulyje vaikai retai ugdomi krikščioniškam gyvenimui. Jiems sunku susigaudyti tarp socialinių ir kultūrinių reiškinių, dažnai atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus jie ieško gatvėje, bendraamžių grupėje. Papuolę į bažnytinę aplinką jie tarsi gauna kitokią progą pamąstyti apie gyvenimo laimę ir prasmę, gilina savo tikėjimą ir kartu ieško atsakymų į jiems rūpimus klausimus krikščioniškoje šviesoje. Reikia pamatyti, kaip mokykloje nesuvaldomas, išdykęs ir mokytojų nuolat baramas mokinys būrelyje meldžiasi, kaip patarnauja Mišiose ir tampa visiškai neatpažįstamas.

Vaikai  padėjo papuošti, o po Grabnyčių nupuošti bažnyčią ir prakartėlę. Atsargiai statydami  statulėles, klausdami kuo ypatingas kiekvienas personažas,stengėsi įsidėmėti viską, kas jiems aiškinama. Elžbieta paėmusi Kūdikėlio Kristaus statulėlę , atrodo, net kvėpavimą sulaikė, ne kiekvienam Kristų rankose palaikyti tenka.

Rudenį rinkom gamtinę medžiagą ir gaminom darbelius "iš to, ką Dievas davė". Čia ir angelai, ir gamtos peizažai, ir svajonės. Ir meilė vienas kitam. Uršulė laukė, kol ateis mama ir atneš dar "visko". Kiekis buvo įspūdingas, ir kai paklausiau, kam tiek daug, atsakė "kad visiems užtektų, gal kas neturės..."

Valentino dienai gaminom širdeles, dovanėles tiems, kuriuos labiausia mylim. Vėlgi - reikėtų pamatyti, kaip jie skaičiavo tuos, kuriuos myli, kam reikia kokią dovanėlę padovanoti, kaip dekoravo, vėrė kaspinus. Kasdieniam gyvenime, nuolatiniam skubėjime, darbuose, bėgime mes ne visada sugebam pasidžiaugti smulkmenom, dėmesiu, geru žodžiu, vaiko noru būti geru, ir tą norą neretai "užmušam" savo skubėjimu. Ar visi tėvai žino, meldžiasi jų vaikai, ar ne? O jei taip, ar randa laiko paklausti už ką. Ką pasakytų išgirdę: "Meldžiausi už mamą, kad jai nereikėtų tiek daug dirbti ir ji galėtų ilgiau pabūti su manim" arba " Kad sesė pasveiktų. Meldžiausi ir užmigau, ar Dievas išklausys mano maldą?" Dideli mažų vaikų prašymai. Juos atneša Dievui. Tai gal ir geriau, negu kompiuteriui, gatvės ar kiemo draugams, arba niekam. Gal to išmokę dabar, būdami suaugę, jau žinos kur ateiti ieškoti ramybės ir neskubės griebtis taurės, trenkti durimis, nesijaus nusivylę savimi ir gyvenimu.

Susirinkę po Kalėdų visi rado Kalėdų Senelio paliktų dovanų. Kadangi jis skubėjo, supainiojo dovanėlių virveles. Jas reikėjo atsipainioti ir išsitraukti dovanėlę, bet tada ir ašaros pabiro. Senelis ne tik virvutes supainiojo, bet ir tarp dovanų susipainiojo. Ir buvo smagu stebėti, kaip toms mažosioms nuotaiką taisė vyresni - kas meduolį davė, kas sugalvojo, kad galima pasikeisti dovanomis, ašaros tuoj nudžiūvo, suskambo juokas, o vadovės kepti meduoliai sutirpo akimirksniu.

Tai tik keletas antradienių akimirkų. Norintys dalyvauja Mišiose, adoruoja, patarnauja. Iš stropumo net nuo kėdės nugriūna, o po to aptarinėja, kaip ten buvo, kad klebonas vos juoktis nepradėjo... Smagu kartu. Ir kiekvienas, naujai atėjęs, priimamas kaip savas.

Tikimės, kad ratas plėsis...                              Štai keletas nuotraukų

2012 03 04 

    Šv. Mišiose dalyvavo garsus smuikinikas V. Čepinskis

     Rugpjūčio 14 d. šv. Mišiose dalyvavo ir smuiku griežė pasaulinio garso smuiko virtuozas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis. Gimęs Kaune, operos dainininkės ir smuikininko dirigento šeimoje, smuiko studijas pradėjo būdamas ketverių, septynerių pirmąkart debiutavo Kauno filharmonijoje. 1987 m., būdamas dešimties, Vilhelmas Čepinskis pirmą kartą atliko H. Wieniavskio Antrąjį smuiko koncertą su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru kaip solistas. Vėliau sekė debiutai Tilles centre (Niujorkas, 1996), Carnegie Hall (Niujorkas, 1997), Concertgebouw (Amsterdamas, 1999) ir Maskvos Didžiojoje konservatorijos salėje (2000).
 
    Smuikininko scenos partneriai yra žymiausi pasaulio atlikėjai – Vladimir Spivakov, Juri Bašmet, Gidon Kremer, W. T. Smiddy, David Geringas ir kiti. 1998 m. Vilhelmas Čepinskis gavo asmeninį lordo Yehudi Menuhino kvietimą koncertuoti su Londono simfoniniu orkestru. Smuikininkas koncertavo visoje Europoje, Dominikos Respublikoje, JAV, Japonijoje ir Rusijoje, taip pat dalyvavo tarptautiniuose muzikos festivaliuose: Merano, Ankaros, Vestfoldo žemių, Edmontono, Vilniaus, Pažaislio ir kituose.

    Vilhelmas Čepinskis buvo pakviestas groti Švedijos bei Norvegijos karališkųjų šeimų oficialių vizitų į Lietuvą metu. 1991 grojo Lietuvos narystės Jungtinėse Tautose suteikimo ceremonijoje. Tais pačiais metais Madride Jos Didenybė Ispanijos karalienė, dalyvaujant Jordanijos ir Graikijos karalienėms, už meno sklaidą Europoje apdovanojo smuikininką Maria Pia Fanfani fondo „Kartu už taiką" medaliu. 2003 už nuopelnus savo šaliai Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus įteikė Vilhelmui Čepinskiui Riterio kryžių. 2005 smuikininkas buvo pakviestas koncertuoti pasaulinės Expo parodos renginiuose Japonijoje.

    V. Čepinskis sukūrė orkestrą "Camerata Klaipėda", kuris dabar vadinasi "Camerata Palatina Vilnensis". Smuikininko koncertai per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją transliuojami nuo to laiko, kai jam buvo vienuolika metų. Yra padaryta apie septyniasdešimt V. Čepinskio įrašų ir išleisti penki kompaktiniai diskai.

 „Atsinaujinimo dienų" renginys paskatino domėtis kitais katalikiško jaunimo susibūrimais
                                                               
Nuotraukos >>>>

     Nors tai, kad dalyvavau „Atsinaujinimo dienų" renginyje, buvo atsitiktinumas, iškart labai aktyviai įsijungiau į veiklą ir susidomėjau tuo ilgam. Tema, "Apie šventąją komerciją" nepaliko abejingų, nes konferencijos, kurias vedė kun. dr. Kęstutis Kėvalas ir Liutauras Serapinas sužavėjo savo intelektualiu ir kartu paprastu, sudominančiu turiniu. Jie susiejo laisvąją rinką su tikėjimu, taip skatindami visai kitaip pažvelgti į skurdo problemą, žmonių nenorą dalytis, kurį pakeitus džiugiu dovanojimu, galima būtų įveikti.

    Kun. K. Kėvalas teigė, kad lietuviai, neturėdami dovanos ir investavimo galios, negalėdami apsirūpinti net pačiais svarbiausiais dalykais, dažniau pasirenka gyvenimą iš bedarbių pašalpų ar emigraciją, nei naujų idėjų įgyvendinimą. Darbas, verslas ir iniciatyva visai kitaip veiktų žmones ir padėtų įveikti krizę ar bent jau sušvelnintų jos padarinius. Liutauras Serapinas pasidalino savo patirtimi. Dirbdamas elitinį darbą Marijos radijuje, jis kenčia skurdą. Įsiminė jo pasakojimas apie vargingiausią Lietuvos gyventojų sluoksnį. Tie žmonės neturi skalbimo mašinos, todėl jų drabužius plauna lietus ir džiovina vėjas. Šis gražus ir toks paprastas elgesys įrėmino mūsų švaistymą.

    Taip pat iškilmingai buvo paminėta Motina Teresė iš Kalkutos, su kurios darbais susipažinome muzikinės meditacijos metu. Įvairios darbo grupės, suskirstytos pagal amžių ir interesus, iškart sudomino. Aš dalyvavau darbo grupėje "Kodėl esu savanoris?", kurią vedė jauni žmonės, dirbantys organizacijoje Actio Catholica Patria. Jie išsamiai papasakojo ir užvedė atvirą diskusiją apie savanorystės tikslus. Galiausiai buvo švenčiama Eucharistija, kurią vedė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Priimti komuniją iš jo rankos buvo garbė. Ši išvyka paskatino mane susidomėti Pasaulio jaunimo dienomis Madride, Taize ir kitais katalikiško jaunimo susibūrimais, taip pat susidomėjau ir mūsų parapijos gyvenimu, panorėjau tapti katalikiško jaunimo dalimi.

Gustė Dzežulskytė

         Su nekantrumu lauksime kitų Lietuvos Jaunimo dienų

Birželio 26-27 dienomis keletas parapijos atstovų - Tomas, Giedrė, Tautvydas ir Gustė - dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose 2010, Panevėžyje. Šį kartą Jaunimo dienų tema-šūkis buvo "Kelkis ir eik!", besiremiantis Šv. Rašto ištrauka apie Jėzaus išgydytą paralyžiuotąjį. Septyni tūkstančiai dalyvių, trykštančių energija, džiaugsmu bei gyvu tikėjimu, abejingų nepaliko.

     Renginys prasidėjo iškilmingu atidarymu bei LJD himnu. Šis, beje, buvo pati populiariausia giesmė, į kurios giedojimą bei animaciją (judesius) įsitraukdavo kiekvienas dalyvis. Laisvės aikštėje dalyviams susidomėjimą kėlė Tiberiados bendruomenės atsivestas asiliukas, norinčių su juo fotografuotis tikrai netrūko. Vėliau vyko teminiai užsiėmimai- galima buvo rinktis net iš 32 siūlomų. Mūsų grupelė pasirinko filmą apie seserį Faustiną, sukurtą remiantis jos dienoraščiu. Filmas plėtojo Dievo gailestingumo temą, bei besąlygišką s. Faustinos pasitikėjimą Juo ir kiekvieną privertė susimąstyti apie savo asmeninį santykį su Jėzumi.

     Vienas įsimintiniausių renginio epizodų - šeštadienio Susitaikinimo pamaldos. Meditacinė aplinka ir tylios giesmės, pamokslas, raginantis įsigilinti į savo vidų, bendruomeninė sąžinės sąskaita - visa tai leido kiekvienam pažvelgti į save ir kartu su bendruomene išgyventi susitaikymą su Viešpačiu. Šių pamaldų metu išpažinčių klausė net 105 kunigai bei 2 vyskupai.

     Diena užsibaigė ugningu krikščioniškos muzikos koncertu, kurio „vinimi“ tapo kunigų grupė "Sacerdos" bei svečiai iš Airijos. Arena tiesiog šėlo.

     Antroji diena prasidėjo katecheze, ji itin patraukė jaunimo dėmesį, čia netrūko nei humoro jausmo, nei gilių minčių.

     Festivalį vainikavo iškilminga Šv. Mišių Auka. Ją aukojo J. E. Kardinolas, Apaštalinis nuncijus bei visi Lietuvos vyskupai. Vyko tiesioginė transliacija per LRT ir Marijos radiją.

     Jaunimo dienos leido pajausti, kad nesi vienišas tikėjimo kelyje, daugybė jaunų žmonių, bendraminčių yra šalia, pasiryžę dalintis Gerąja Naujiena. Su nekantrumu lauksime kitų Lietuvos Jaunimo dienų!

Giedrė Čepukėnienė
                                                                                                                      
Galerija >>>>

 

Pagrindinė informacija


Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių
Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas kun.eduk.mgr.

Šarūnas PETRAUSKAS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel. 8
618 37373,
ukmergetrejybe@kn.lcn.lt
 
Kunigas budi raštinėje nuo 16.00 iki 18 val.
 

Interesantų priėmimo Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje laikas:

Darbo dienomis:
nuo 16.00 iki 18.00 val.
 
Šeštadieniais 
   
nuo 9.00 iki 11.00 val.

Sekmadieniais
   
nuo 8.00 iki 12.00 val.


 

 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Antradieniais-penktadieniais -
17.15 val.

Šeštadieniais -
10.00 val.

Sekmadieniais -
8.00,
10.00 val.

Svarbios nuorodos                счетчик посещений

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com