2010 05 09 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius suteikė Sutvirtinimo sakramentą