Marijonai padovanojo parapijai pastatą. 2010 06 26
 


Iškilmingas šv. Mišias laikė svečiai - Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos
Generalinis Vyresnysis kunigas Jan Mikolaj Rokoš, kunigas Andžej Pakula, kunigas Vytautas Brilius ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.