Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

 

   
Neformalaus vaikų švietimo būrelio veikla


Regina Ališauskaitė. Prasminga parapijų jaunimo draugystė

2015 m. rudenį Lietuvoje buvo pradėtas įgyvendinti NVŠ (Neformalaus Vaikų Švietimo) projektas. Šiame projekte programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ veikloje dalyvaujame  ir mes – Ukmergės Švč. Trejybės parapijos vaikai ir jaunimas, kurių dauguma mokomės Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje. Būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas“ vadovė - Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriaus tikybos mokytoja Regina Ališauskaitė.

Šiame būrelyje mokomės kūrybingai naudotis IKT, ugdomės gebėjimą taikyti įgytas žinias bei patirtį bendrosiomis krikščioniškosiomis vertybėmis pagrįstu santykiu su savimi ir kitais, tobuliname savo asmeninę kompetenciją - atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją - aktyviai ir kūrybingai veikti, socialinę kompetenciją - dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Ugdytis bendruomeniškumą mums padeda pavasarį užsimezgusi draugystė su Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos moksleiviais - Bukonių parapijos vaikų ir jaunimo grupe, kuriai vadovauja Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja sesuo vienuolė pranciškonė Pranciška Bubelytė Fdcj. Gegužės 18 dieną lankėmės Bukonyse, drauge šventėme šv. Mišias, giedojome, vaišinomės, žaidėme ir sportavome. Oras buvo labai palankus bendravimui gryname ore. Namo grįžome pilni įspūdžių ir troškimo susitikti vėl.

Mūsų troškimas išsipildė gruodžio 8 dieną, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventėjė, kai drauge su Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonu kunigu Šarūnu Petrausku ir būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas“ vadove mokytoja Regina Ališauskaite Švč. Trejybės parapijos namuose pasitikome svečius iš Bukonių. Svečiams parengėme vaišes, kurias bukoniškiai papildė savo lauknešėliais ir gardžiu naminiu pyragu. Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonui kunigui Šarūnui Petrauskui palaiminus maistą, nuo 15.30 iki 17.00 valandos vaišinomės, žaidėme, repetavome giesmes, kurias drauge su svečiais 17.15 šventėme Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje. Šv Mišias aukojo parapijos klebonas kunigas Šarūnas Petrauskas. Sesuo Pranciška akompanavo giesmėms, pritardama gitara, o du Bukonių jaunuoliai grojo ritminiais muzikos intrumentais, kurie mūsų giedojimą darė ypač nuotaikingą. O po šv. Mišių pagal senąją Advento Lietuvoje tradiciją giedojome Švč. Mergelės Marijos valandas, kurias, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebono kunigo Šarūno rūpesčiu bažnyčiai iš Olandijos dovanotais vargonais grojo būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas“ vadovė Regina Ališauskaitė.

Po šv. Mišių dar trumpai stabtelėjome Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namuose arbatos puodeliui, pasakojome svečiams legendą apie Ukmergės vardo kilmę, buvome tą dieną numatę ir pasivaikščiojimą po Ukmergės senamiestį, bet lietingas oras truputį pakeitė mūsų dienotvarkę.

19.15 su svečiais aplankėme Ukmergės šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, kur mus pasitiko dekanas kunigas Vaidas Bartkus. Jis papasakojo bažnyčios istoriją, pakvietė bendrai nuotraukai. Būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas“ dalyvės Miglė ir Deimantė kiekvienam įteikė Kalėdinį laišką su labai jautriu laišku nuo Jėzaus, o sesuo Pranciška Fdcj padovanojo NVŠ būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas“ vadovei Reginai 2017 metų kalendorių „Išganytojo relikvijos“.„Iki pasimatymo, mielieji!” – sakė mums atsisveikinant mūsų draugai iš Bukonių. „Iki greito!“- atsiliepiame mes.

Po susitikimo Ukmergės Kultūros centro automobiliu visi būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas“ dalyviai buvome saugiai parvežti į namus. Tą dieną buvome daug kartų palaiminti. Pajutome, kaip gera laiminti kitus ir būti kitų palaimintiems.

 

 

 

 

 

 

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com