Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

 

   
Neformalaus vaikų švietimo būrelio veikla


„Iš Bukonių parsivežkite prisiminimą, apie Dievą, kuris visada šalia...“
Neformalio švietimo programa „Kompiuteris ir dar kai kas“

Neformalio švietimo programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ dalyviai vasario ir kovo mėnesiais rinkdavosi tris dienas per savaitę. Vis labiau ilgėjant dienai ir pavasario saulutei kviečiant į lauką, nuo balandžio mėnesio visi būrelio lankytojai rinkosi drauge vieną dieną – trečiadienį, nes rengėmės edukacinei kelionei – susitikimui su Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos mokiniais ir jų tikybos mokytoja vienuole pranciškone seseria Pranciška.
Šiam susitikimui gavome užduotį – išmokti 4 giesmes, kurias jau moka ir gieda Bukonių vaikai. Žinoma, labai pravertė ir būrelio užsiėmimų metu išmoktas katalikiškas pasisveikinimas ir atsisveikinimas, išmoktas Kryžiaus ženklas ir „Tėve mūsų“ malda. Mokymasis daugybės mažų žingsnelių - elgesio taisyklių, kaip dera dalyvauti šv. Mišiose...
Programos dalyvių mintys:
„Šitame būrelyje mokėmės atskirti, kas gera, o kas bloga... ir įvairių visokių dalykų, kurie praverčia“, Aurelijus, 16 metų.
„Šiame būrelyje supratau, kad reikia branginti draugus, artimuosius ir visus, kuriuos pažįstu, nes kažkada gali jų ir nebūti. Visi yra nuostabūs, tik tai reikia pastebėti įžvelgti...
Išvykoje supratau, kad kievienas naujas žmogus yra lyg saulės spindulėlis. Kiekvienas savaip gražus.“
Deimantė, 16 metų

„Bukonyse susipažinau su Ernesta ir man ji labai labai patiko, buvo labai smagu“, Danielė, 9 metai.
„Man kelionė labai patiko. Visi dainavom ir džiaugėmės kelione, susipažinom su Erika ir Ernesta. Supratau, kad reikia gerbti ir mylėti kitus. Patiko!“
Gustas, 13 metų

Po šv. Mišių gegužės 18 d., kurias aukojo parapijos klebonas kun. fil. lic. Remigijus Kuprys, buvome pakviesti į parapijos namus, kur mums buvo paruoštos vaišės. Gražia malda su animacija buvo laiminamas stalas. Šį stalo laiminimą išmoko ir  neformalio švietimo programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ dalyviai. Vieni kitiems prisistatėme dalindamiesi maistu, pasakodami apie savo veiklą. Pasistiprinę vaikai praleido kelias valandas lauke, sporto aikštelėje, prie lauko treniruoklių.
Atsisveikindami dėkojome už priėmimą, o sesuo Pranciška mūsų klausė, ką parsivešime iš Bukonių? Vaikai atsakinėjo: draugystę, gerumą, kad buvo labai skanu, gerą nuotaiką, šilumą... O sesuo Pranciška palinkėjo: "parsivežkite prisiminimą, apie Dievą, kuris visada šalia, visada esame Jo rankose, Jo globoje, Jo Gailestingoje Meilėje".

Koks nuostabus dalykas yra bendravimas...

 

Mokytoja Regina Ališauskaitė
Neformalio švietimo programa „Kompiuteris ir dar kai kas“ būrelio vadovė

 

 

 

 

 

 

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com