Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

 

   
Neformalaus vaikų švietimo būrelio veikla


Bendras projektas vaikų labui „Kompiuteris ir dar kai kas"

Nuo 2016 m. vasario 1 dю Ukmergės Švč. Trejybės parapijos namuose (Kauno g. 3) 15.15 val. pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais renkasi NVŠ programos būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas" dalyviai. Dirbama nedidelėmis grupėmis, kad per kiekvieno vaiko pažinimą būtų veiksmingai atsiliepta į mokymo(si) poreikius. Programos bendradarbiavimo NVŠ srityje partneriai: Ukmergės Švč. Trejybės parapija, Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, Ukmergės mokytojų Švietimo centras, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės filialas. Moksleivių amžius nuo 8 iki 17 metų.
Būrelio lankytojų dauguma yra Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos ugdytiniai taip pat Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos, Ukmergės Pašilės progimnazijos bei Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai.
Būrelyje mokiniai ugdys(is) supratimą, kad kompiuteriai nėra tik žaidimo priemonė, mokysis sistemingo naudojimosi įgūdžių, turės galimybę atrasti rašto, žodžio, vaizdo teikiamus pranašumus savarankiškumui ugdytis. 
Mokysis nepertraukiamai išklausyti kitą ir vertinti savo žodžius bei elgesį pagal Aukso taisyklę: paprašyti ir priimti kitų pagalbą bei už tai padėkoti, vertinti, kurie žodžiai ar poelgiai buvo neteisingi, atleisti, bei atsiprašyti; aiškinsis, kad gyvybė yra Dievo Dovana, aptars būdus ir priemones kūno ir sielos sveikatai stiprinti.
Mokysis kūrybingai naudotis IKT, ugdysis gebėjimą taikyti įgytas žinias bei patirtį bendrosiomis krikščioniškosiomis vertybėmis pagrįstu santykiu su savimi ir kitais.
Būrelio vadovė - Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriaus tikybos mokytoja, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė, Ukmergės kultūros centro mišraus choro "Magnificat" vadovė Regina Ališauskaitė.

 

 

 

 

 

 

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com