Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

 
Kitos nuorodos

 

   
Neformalaus vaikų švietimo būrelio veikla


Regina Ališauskaitė. Advento takeliu link šv. Kalėdų

 

2016 m. gruodžio 16-osios pavakarę Ukmergės Švč. Trejybės parapijos vaikai ir jaunimas, dalyvaujantys NVŠ projekto „Kompiuteris ir dar kai kas“ programoje, nusprendėme aplankyti Kauno senamiestį, pasivaikščioti po šventiškai pasipuošusias ir Jėzaus gimtadienio laukimu alsuojančias siauras gatveles, aplankyti Rotušėje besipuikuojančią eglę...
Važiuodami pirmyn, drauge su būrelio vadove Regina ir jai talkinusiais Kristina ir Feliksu meldėmės Rožinio maldą. Tiesą sakant, nuo trečiojo slėpinio kai kam labai suėmė miegas, bet ir tai buvo nuostabu: argi dažnai tenka užmigti maldos glėbyje?
Kai nuvykome, miestą jau gaubė sutemos. Oras buvo puikus pasivaikščiojimui. Pirmiausia aplankėme Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, girdėjome derinamų vargonų balsus. Sekmadienį katedroje vyks restauruotų bažnyčios vargonų koncertas. Nusilenkėme adoracijoje į mus žvelgiančiam Jėzui, pasimeldėme už kunigus, palaidotus prie šventovės, o į netoliese esančią gardumynų krautuvėlę užsukome ne tik sušilti ir retų saldainių paskanauti, bet ir įkvėpti šv. Kalėdų laukimo nuotaikos. Languose pastatyti senoviniai žibintai su degančiomis žvakėmis, medžiai, išpuošti šviečiančiomis girliandomis, akmeninis gatvės grindinys nejučia mintis  atgręžė į praeitį: kiek kartų šiomis gatvėmis į šią katedrą vaikščiojo Vaižgantas ir Maironis ir daugybė Dievą mylinčių ir Jo ieškančių žmonių, kuriems Adventas buvo tikras Jėzaus gimtadienio laukimas...
Prie katedros suruošta prakartėlė. Stabtelėjom, fotografavomės ir atkreipėm dėmesį, kad prakartėlėje nėra Jėzaus, nes LAUKIAME Jo ateinant.
Kauno šv. Pranciškaus Ksavero - Jėzuitų bažnyčioje vyko adoracija su Taize pamaldomis. Jaunimas giedojo, pritariant gitarai. Akimirkai sustabdė giesmių nešama ramybė.
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų -Vytauto bažnyčia pasitiko šiltu jaukumu, grojo vargonai, suklupome prieš altorių. Bažnyčios klebonas kunigas Kęstutis Rugevičius tėviškai bendravo su parapijiete. Paprašėme palaiminimo. Jis labai džiaugėsi mūsų apsilankymu, kiekvieną palaimino. Buvo labai lengva ir gera. Nusifotografavome kartu. Palaiminimo nuotaika mūsų veiduose. Išėjom iš bažnyčios tokia pakilia nuotaika, kad ėmėm ir užgiedojom „Viešpaties palaima visada telydi mus...“ Ir taip giedodami praėjom Rotušės aikštę. Su mumis kartu giedojo ir būrelio vadovė Regina, bei mus lydėję Kristina ir Feliksas, bet kiek paėjus mokytoja Regina susirūpino, kad lauke drėgnas oras ir kad galime susirgti. Savo giedojimą perkėlėme į Ukmergės Kultūros centro autobusiuką, kuriuo vairuotojas Vytautas buvo mums labai kantrus ir tam neprieštaravo.
Išvažiavę iš Kauno vakarieniavome greito maisto restorane Hesburger. Kol paruošė mums maistą, linksmai pramogavome „žaidimų zonoje“. Tą dieną Miglės pasiūlymu buvome pasiruošę keistis dovanėlėmis. Dovanėlės turėjo būti savo pačių padarytas darbelis su meile.
Būrelio vadovė Regina mums priminė, kad Kalėdų prasmė – tai Jėzaus gimimo stebuklas ir jokia dovana neatneš džiaugsmo, jei nebus įdėta mūsų širdies. O mes džiaugėmės, kad visos mūsų dovanėlės yra brangios ir vertingos, nes jose yra didžiausia vertė – mūsų meilė.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com