2010 05 29 parapijos vaikų choras dalyvavo Kretingoje vykusioje
jubiliejinėje XX Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventėje „Sveika, Jūrų Žvaigžde".


  Kretingoje pirmąsias chorų šventes organizuodavo anuometiniai parapijos chorų vadovai – Alvydas Remesa, Lina Pudžiuvelytė, Genovaitė Maironienė ir
  kiti. Dabar šias šventes organizuoja Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos draugija, Telšių vyskupijos jaunimo
  centras, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.Marijai parapija ir vienuolynas.

  Šventė prasidėjo 10 val. Lurdo slėnyje. Po numatytos programos prie Lurdo, šventės dalyviai iškilmingai žygiavo į bažnyčią, kur 11 val. vyko Šv. Mišios ir
  jubiliejinių padėkų įteikimas. Po jų -paroda „Vaikų chorų šventei – 20“ bažnyčios galerijoje ir agapė-vaišės šventoriuje.

  Mūsų parapijos vaikų choras už kelionę į giesmių šventę dėkingas parapijos klebonui kun. Dainiui Lukonaičiui, padengusiam kelionės išlaidas.