2010 06 10 aukotos šv. Mišios už kanauninką Vytautą Kapočių