Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

Kitos nuorodos

  Atnaujinta 2016 12 04


 

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus Kelias


 

Maldos į Švč. Mergelę Mariją
 


 Garbė Jėzui Kristui!

                                                         ADVENTO II Sekmadienis

Evangelija pagal Matą (Mt 3,1-12)

Jono Krikštytojo veikla

1Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: 2„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“. 3O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs:

Tyruose šaukiančiojo balsas:
Taisykite Viešpačiui kelią!
Ištiesinkite jam takus!

4Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. 5Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. 6Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. 7Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? 8Duokite tikrų atsivertimo vaisių! 9Ir nemėginkite ramintis: 'Juk mūsų tėvas – Abraomas'. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. 10Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. 11Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane, – aš nevertas jam nė kurpių nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. 12Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.

           

               

                   

Regina Ališauskaitė. Šventojo Pranciškaus išdaigos
NVŠ programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ vadovė mokytoja

2016 m. spalio 4-ąją minima pasaulinė gyvūnų globėjo šventojo Pranciškaus diena. Sužinoję, kad tą dieną Ukmergės šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už gyvūnų mylėtojus ir jų augintinius, ir mes, NVŠ programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ dalyviai nutarėme dalyvauti šventėje. Vaikai mokėsi atsiųsti elektroniniu paštu savo augintinių nuotraukas, piešė, kurie jų neturėjo, susipažino su Power Point programa, mokėsi įkelti savo nuotrauką, kurti pateiktį, bet svarbiausia, mokėsi katalikiškos laikysenos bažnyčioje šv. Mišių metu: pagarbaus kryžiaus ženklo,“Tėve mūsų“ maldos, ramybės linkėjimo ir kas visiems mums sunkiausia, mokėsi klausytis tylos, nes tyla yra Dievo kalba. Vaikai labai stengėsi.
Šventės dieną, mokiniams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti renginyje: jie buvo palydėti iš Senamiesčio mokyklos į Kultūros centro autobusiuką prie švč. Trejybės bažnyčios parapijos namų, kuris vaikus nuvežė į šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią ir po šv. Mišių vėl grąžino atgal. Ir, kai vaikai po po trijų pamokų ėjo į renginį prasidėjo tikros linksmybės. Nedalyvaujantieji šventėje vaikai klausinėjo išeinančių: „Kur jūs einate?“, o tie, šventiškai pasipuošę, paslaptingai atsakinėjo: „Mes einame į „Kačių balių“. Tie, pirmą kartą girdėdami apie tokį renginį, klausinėjo: „Koks čia būrelis? Ir mes norime dalyvauti.“

 

     Kai susėdome į autobusiuką šv. Pranciškus mums buvo paruošęs dar vieną išdaigą: pamatėme kunigą, apsirengusį šv. Pranciškaus vienuoliniu rūbu – abitu, tarsi iš dangaus nisuleidusį Ukmergės miesto centre. Supratę, kad mums pakeliui, pakvietėme jį į savo autobusiuką. Tai buvo brolis pranciškonas kunigas  Andrzej Biniek, prieš pora metų atvykęs į Lietuvą iš Lenkijos. Jis, drauge su kunigu Robertu Urbonavičiumi koncelebravo šv. Mišias šv. Pranciškaus dieną, pasakė homiliją. Džiugu, kad NVŠ programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ mokiniai Deimantė ir Aurelijus aktyviai įsijungė į liturgiją: skaitė skaitinį ir bendruomeninę maldą. Šv. Mišių dalyviai ir jų augintiniai gavo palaiminimą, buvo pavaišinti saldumynais ir įsiamžino nuotraukoje.
Po šv. Mišių švč. Trejybės bažnyčios parapijos namuose NVŠ programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ dalyviams vyko „Kačių balius“ kuriame dalyvavo ir brolis pranciškonas kunigas Andrzej Biniek. Jis drauge su vaikais palaimino stalą. Aurelijus šiai šventei pagamino pagal savo receptą sumuštinius su tunu.
Vaikai sužinojo apie šv. Pranciškaus gyvenimą. Buvo rodomos skaidrės su vaikų sukurta pateiktimi ir kiekvienas pasakojo apie savo augintinį. Kai paklausėme Agniaus, kodėl tavo katės vardas Mėta, jis atsakė: „Todėl, kad ji viską mėto!” Po to buvo pagal šv. Pranciškų buvo valgomi šokoladiniai saldainiai „Kačių letenėlės“. Vienas saldainis buvo laužiamas pusiau ir valgomas dviese, savo draugui ištariant: „Ačiū, Dievui, kad tu esi!”
Miglė šiai šventei sugalvojo žaidimų, atitinkančių tos dienos temą. Vaikai šurmuliavo,džiaugėsi ir nenorėjo skirstytis namo.
Iš svečio kunigo Andrzej Biniek sužinojome apie Kaune Petrašiūnų parapijoje veikiantį dienos centrą, į kurį renkasi panašaus amžiaus, kaip ir NVŠ programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ vaikai ir pakvietė bendrystei.
„Švenčiausias, aukščiausias, Galybių Valdove, vien Tau, mano gyrius skambės...“ telieka padėkoti Dievui Šv. Pranciškaus „Saulės giesmės“ žodžiais už džiaugsmą mūsų šventėje.


     Dovanojo kompiuterį

       Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo direktorius Regimantas Baravykas dovanojo NVŠ programos „Kompiuteris ir dar kai kas" būrelio dalyviams kompiuterį. Būrelis jau antri metai renkasi Ukmergės Švč. Trejybės parapijos namuose, rugsėjo mėnesį jis vėl pradėjo savo veiklą.

Dieve, atlygink, gerą darantiems!

                     NVŠ programos „Kompiuteris ir dar kai kas" būrelio vadovė Regina Ališauskaitė

 

    Švč. Mergelės Marijos Vardo dieną su NVŠ būreliu „Kompiuteris ir dar kai kas..."

            Prasidėjo nauji mokslo metai mokyklose, taip pat ir parapijoje grįžtame į mokslus – nuo                                         2016 m. rugsėjo 14 d. pradedame Alfą kursą.

Dalyvaukite ir naudokitės mūsų parapijos facebook paskyra:
www.facebook.com/ukmerges.svc.trejybes.parapija/

Vaikų liudijimai

      „Labai noriu padėkoti rėmėjams už suteiktą galimybę susipažinti su gausybe žmonių, aplankyti du nuostabius Varšuvos bei Krokuvos miestus, bei patirti užsieniečių, taipogi ir mūsų, lietuvių, meilę, šilumą, džiaugsmą, paslaugumą... Atvykus į Varšuvą mes buvome nepaprastai nuostabiai sutikti, apgyvendinti pas tikriausiai rūpestingiausius žmones pas kokius tik galėjome pakliūti, mums buvo paruošta įdomi programa, kurios dėka galėjome linksmai praleisti laiką ir daug pamatyti bei sužinoti. Atvykus į Krokuvą buvome pratinami išlikti savarankiškesni, galėjome klaidžioti po miestą ir pamatyti tai kas mums labiausiai patinka. Vakare dažniausiai turėdavome kokį įspūdingą renginį: ar tai mišios su Popiežiumi Pranciškumi, ar koncertas, ar Kryžiaus kelias, ar Vigilija. Viskas buvo nepaprasta ir tikrai norisi tai patirti dar bent kartą. Taip pat norėčiau padėkoti ir kelionės draugams be kurių šis nuotykis man tikrai nebūtų sukėlęs tiek daug teigiamų emocijų.“  Medardas   DAUGIAU...

                                                                                                                                    

BENDRYSTĖ * REKOLEKCIJOS * PILIGRIMYSTĖ       2016 m. liepos mėn. 5 – 6 dienomis Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos aktyvūs nariai su parapijos klebonu kun. Šarūnu Petrausku vyko į suplanuotą ir lauktą kelionę, kurios tikslas buvo artimiau susipažinti vieniems su kitais, pabūti bendrystėje, išgyventi bendrus įspūdžius, kurių prisirinko labai daug. Pirmuosius įspūdžius patyrėme, sustoję nuostabaus grožio vietovėje, šalia Kryžių kalno įsikūrusioje Angelų svetainėje, kur apsistojome, vakarieniavome, dėka mūsų bendruomenės aktyviausių narių – Virginijos Bundonytės ir Monikos Vilkutės – pajudėjome, žaisdami komandinius žaidimus, spręsdami įvairias užduotis, suvaidinome „žurnalistus“ – įsitikinome, ką reiškia rinkti informaciją ir ją perteikti kitiems.
       Vėliau pasivaikščiojome po Kryžių kalną, norintieji turėjo galimybę pasigėrėti juo nakties metu.
       Kitą rytą pradėjome šv. Mišiomis pranciškonų vienuolyne. Po jų mūsų laukė brolis kun.Severinas Holocher OFM. Pokalbio temos buvo žmogiškieji santykiai, vienybė, bendrystė, tiesa – visa tai buvo perteikta, remiantis ir cituojant Šventąjį raštą. Ypatinga būsena visus aplankė, klausantis tėvo Severino giedamos šv. Pranciškaus „Saulės giesmės“. „Aš – tėvas Severinas, Dievo avinėlis, kuris mėgsta bendrauti su Avinėliu“ – taip brolis apibūdino save, prieš 23 metus atvykęs į Lietuvą, o dabar Kryžių kalno vienuolyne besirūpinantis noviciato reikalais. Brolio Severino kraujas maišytas – jis laiko save vokiečiu, o jo protėviai kilę iš Ukrainos, Austrijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Mūsų kalbos išmoko per tris mėnesius, tačiau sako, kad tobulina mokėjimą kiekvieną dieną.
       Po pietų keliavome į Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, aplankėme Evangelizacijos centrą, kuriame jo vadovas Rimantas Pumputis pristatė centro veiklas. Praėjome pro Gailestingumo jubiliejaus duris, labai netikėtas ir malonus buvo susitikimas su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, kuris atėjo mūsų grupės pasveikinti.
       Kelionę tęsėme, riedėdami link Panevėžio, kur Kristaus karaliaus katedroje praėjome dar vienas Gailestingumo jubiliejaus duris, atsižymėjome savo piligrimų pasuose antspaudais, susitikome su Šv.Kotrynos kongregacijos seserimis, kurios mus trumpai, bet labai maloniai priėmė.
       Visą kelionės laiką buvome gerai nusiteikę, džiaugėmės bendra malda, giesmėmis, kurias pagiedojome, dėkojame Dievui už išgyventą tikros bendrystės, nuoširdumo, vidinės šilumos jausmą. Pradžia padaryta, manome, kad graži tradicija tęsis.

Parapijos bendruomenės informacija


Deimantė Aukštuolytė. Išvyka į Krikštėnus buvo nuostabi
NVŠ programos „Kompiuteris ir dar kai kas“dalyvė

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios Carito vadovė Kristina Daveikienė, atsiliepdama į Kauno arkivyskupijos Carito kvietimą bendradarbiauti su parapijoje veikiančiomis grupelėmis, birželio 3 d., pakvietė mus, Neformalaus Vaikų Švietimo Programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ būrelį drauge su Caritas globojamų šeimų vaikais keliauti į Krikštėnus.
Krikštėnų kultūros namuose mūsų laukė vaišės: sumuštiniai su linų sėmenimis ir edukacinė programa - „Lino kelias“, kurios metu buvome pakviesti stebėti lino paruošimą, sužinojome visą lino kelią nuo pat mažos sėklytės iki išausto ir jau paruošto naudoti audeklo, dalyvavome linopluošto paruošime: brukime, šukavime, verpime ir audime.
Tada mus išmokė žaisti kelis žaidimus, kuriuos žaisdavo net ir mūsų seneliai, būdami vaikais.
Po šios programos susitikome su Vilniaus Aušros Vartų Šv. Teresėlės bendruomenės sesėmis Brigita ir Bernadeta, kurios mus mokė tylos maldos, supažindino su savaisiais Dievo Namais. Taip pat papasakojo apie vienuolyną ir savo gyvenimą jame, pradžiugino vaikus giesmėmis su animacija.
Tuomet buvome pakviesti į Agapę kurios metu gražia malda su animacija laiminome stalą, pasivaišinome bei sugiedojome giesmę mūsų Viešpačiui „Tu Karalius”.
Dėkojame Ukmergės Švč. 
Trejybės parapijos Caritas organizacijaikuri padengė mūsų kelionės transporto išlaidas lėšomis, surinktomis per Advento metu vykusią akciją „Gerumas mus vienija“.
Ši išvyka buvo nuostabi. Jos metu mes galėjome pajusti Dievo artumą, Jo meilę bei šilumą.

https://www.youtube.com/watch?v=wte6IE81uDc&feature=youtu.be


Regina Ališauskaitė. Netradicinė pamoka Laičių mokiniams

Gegužės 31 dieną Laičių pradinio ugdymo skyriaus 1-3 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje pamokoje Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje.

Regina Ališauskaitė. Neformalio švietimo programa „Kompiuteris ir dar kai kas“
„Iš Bukonių parsivežkite prisiminimą, apie Dievą, kuris visada šalia...“

Neformalio švietimo programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ dalyviai vasario ir kovo mėnesiais rinkdavosi tris dienas per savaitę. Vis labiau ilgėjant dienai ir pavasario saulutei kviečiant į lauką, nuo balandžio mėnesio visi būrelio lankytojai rinkosi drauge vieną dieną – trečiadienį, nes rengėmės edukacinei kelionei – susitikimui su Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos mokiniais ir jų tikybos mokytoja vienuole pranciškone seseria Pranciška.
Šiam susitikimui gavome užduotį – išmokti 4 giesmes, kurias jau moka ir gieda Bukonių vaikai. Žinoma, labai pravertė ir būrelio užsiėmimų metu išmoktas katalikiškas pasisveikinimas ir atsisveikinimas, išmoktas Kryžiaus ženklas ir „Tėve mūsų“ malda. Mokymasis daugybės mažų žingsnelių - elgesio taisyklių, kaip dera dalyvauti šv. Mišiose...
Programos dalyvių mintys:
„Šitame būrelyje mokėmės atskirti, kas gera, o kas bloga... ir įvairių visokių dalykų, kurie praverčia“, Aurelijus, 16 metų.
„Šiame būrelyje supratau, kad reikia branginti draugus, artimuosius ir visus, kuriuos pažįstu, nes kažkada gali jų ir nebūti. Visi yra nuostabūs, tik tai reikia pastebėti įžvelgti...
Išvykoje supratau, kad kievienas naujas žmogus yra lyg saulės spindulėlis. Kiekvienas savaip gražus.“
Deimantė, 16 metų

„Bukonyse susipažinau su Ernesta ir man ji labai labai patiko, buvo labai smagu“, Danielė, 9 metai.
„Man kelionė labai patiko. Visi dainavom ir džiaugėmės kelione, susipažinom su Erika ir Ernesta. Supratau, kad reikia gerbti ir mylėti kitus. Patiko!“
Gustas, 13 metų

Po šv. Mišių gegužės 18 d., kurias aukojo parapijos klebonas kun. fil. lic. Remigijus Kuprys, buvome pakviesti į parapijos namus, kur mums buvo paruoštos vaišės. Gražia malda su animacija buvo laiminamas stalas. Šį stalo laiminimą išmoko ir  neformalio švietimo programos „Kompiuteris ir dar kai kas“ dalyviai. Vieni kitiems prisistatėme dalindamiesi maistu, pasakodami apie savo veiklą. Pasistiprinę vaikai praleido kelias valandas lauke, sporto aikštelėje, prie lauko treniruoklių.
Atsisveikindami dėkojome už priėmimą, o sesuo Pranciška mūsų klausė, ką parsivešime iš Bukonių? Vaikai atsakinėjo: draugystę, gerumą, kad buvo labai skanu, gerą nuotaiką, šilumą... O sesuo Pranciška palinkėjo: "parsivežkite prisiminimą, apie Dievą, kuris visada šalia, visada esame Jo rankose, Jo globoje, Jo Gailestingoje Meilėje".

https://youtu.be/9KToMCUy2pc
Koks nuostabus dalykas yra bendravimas...

 

Mokytoja Regina Ališauskaitė
Neformalio švietimo programa „Kompiuteris ir dar kai kas“ būrelio vadovė


Kristina Daveikienė. Švč.Trejybės „Caritas“ šventinė vakarienė

 
     2016 m. gegužės 3 d. mamų dienos proga vyko švč.Trejybės „Caritas“ organizuota šventinė vakarienė. Į šventinę vakarienę buvo pakviestos 5 daugiavaikės mamos. Kai kurioms draugiją palaikė jų vaikai. Pasisveikinę, apžiūrėję parapijos namų salę, susipažinę su parapijos namuose vykstančiomis veiklomis ir linksmai nusiteikędaugiavaikės mamos su „Caritas“ savanorėmis, klebonu kun. Šarūnu Petrausku susėdo  už stalo gardžiuotis vakarienės patiekalu, arbata, skaniu tortu. Pasivaišinę visi jaukiai pabendravo. Klebonas kun. Šarūnas Petrauskas pasidomėjo kaip mamoms sekasi susitvarkyti su dideliu būriu vaikų, papasakojo apie švč.Trejybės parapijos naujoves ir veiklas. Jis pakvietė mamas dažniau apsilankyti parapijos namuose, atsivesti ir vaikus, pasiūlė „Caritas“ savanoriams organizuoti vaikams žaidimus, susitikimus. Mamos pasidalino džiaugsmais ir sunkumais, kurie užklumpa auginant vaikus.  „Caritas“ savanores stebino, kad nors jų globojamoms daugiavaikėms mamoms tenka sunki užduotis vienoms be vyrų užauginti po 4 ar 5 arba net 7 vaikus, jos niekuomet nesiskundžia, stengiasi su meile auginti savo vaikus ir gražiai juos prižiūrėti bei viskuo aprūpinti. Po vakarienės švč.Trejybės „Caritas“ vadovė mamytėms įteikė gėlių, saldainių, pyragaičių. Bendraujant greit pralėkė laikas ir visi išskubėjo į namus.

Kristina Daveikiene. Aplankėme vaikų globos namus

2016 m. kovo 22 d. po vakaro šv. Mišių Ukmergės švč. Trejybės bažnyčios „Caritas“ keturios savanorės su klebonu kun. Šarūnu Petrausku vyko į vaikų globos namus. Gailestingumo metai puiki proga daugiau sužinoti apie gailestingumą. Vaikučiai ramiai klausė švč. Trejybės bažnyčios „Caritas“ vadovės pamokymų apie gailestingumą ir susimąstė ar pastebi, kai kitas alkanas arba ištroškęs. Kunigas Šarūnas Petrauskas vaikų globos namų vaikams papasakojo apie Sakramentus, apie Gavėnios metą ir Kritaus mirtį bei Prisikėlimą. Vaikai džiaugėsi dovanomis: religiniais paveikslėliais, knygomis ir saldžiomis dovanomis bei žaislais. Po to visi išsiskirstė linksmai apsikabinę ir padėkoję.

Mūsų parapijos Pastoracinės tarybos narė Alma Mickuvienė rašo eiles:
Jei puslapio nespėsite perskaityti, paspaudę vidurinį mygtuką, kadrą sustabdysite.

Bendras projektas vaikų labui „Kompiuteris ir dar kai kas"

Nuo 2016 m. vasario 1 dю Ukmergės Švč. Trejybės parapijos namuose (Kauno g. 3) 15.15 val. pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais renkasi NVŠ programos būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas" dalyviai. Dirbama nedidelėmis grupėmis, kad per kiekvieno vaiko pažinimą būtų veiksmingai atsiliepta į mokymo(si) poreikius. Programos bendradarbiavimo NVŠ srityje partneriai: Ukmergės Švč. Trejybės parapija, Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, Ukmergės mokytojų Švietimo centras, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės filialas. Moksleivių amžius nuo 8 iki 17 metų.
Būrelio lankytojų dauguma yra Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos ugdytiniai taip pat Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos, Ukmergės Pašilės progimnazijos bei Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai.
Būrelyje mokiniai ugdys(is) supratimą, kad kompiuteriai nėra tik žaidimo priemonė, mokysis sistemingo naudojimosi įgūdžių, turės galimybę atrasti rašto, žodžio, vaizdo teikiamus pranašumus savarankiškumui ugdytis. 
Mokysis nepertraukiamai išklausyti kitą ir vertinti savo žodžius bei elgesį pagal Aukso taisyklę: paprašyti ir priimti kitų pagalbą bei už tai padėkoti, vertinti, kurie žodžiai ar poelgiai buvo neteisingi, atleisti, bei atsiprašyti; aiškinsis, kad gyvybė yra Dievo Dovana, aptars būdus ir priemones kūno ir sielos sveikatai stiprinti.
Mokysis kūrybingai naudotis IKT, ugdysis gebėjimą taikyti įgytas žinias bei patirtį bendrosiomis krikščioniškosiomis vertybėmis pagrįstu santykiu su savimi ir kitais.
Būrelio vadovė - Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriaus tikybos mokytoja, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė, Ukmergės kultūros centro mišraus choro "Magnificat" vadovė Regina Ališauskaitė.

Ukmergės V. Šlaito bibliotekoje buvo pristatyta nauja Marytės Žicevičienės poezijos knygelė

     Renginyje dalyvavo Marytės giminės, draugai, bičiuliai, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas, Veprių šviesuolis, LLKS narys, Romas Petras Šaulys. Dukra Rita prisiminė savo mamą vaikystėje, kuri ir siuvo ir gražiai mezgė, buvo muzikali - turėjo gražų balsą. Namuose ji dažnai girdėdavo atliekamas operečių arijas. Marijona drauge su savo būsimuoju vyru dainavo Ukmergėje pastatytoje I. Dunajevskio operetėje "Laisvasis vėjas".

     Kunigas Ričardas Doveika jautriai sveikino ne tik su ketvirtosios poezijos knygelės gimimu, bet ir su sausio mėnesį švenčiamu 75-uoju gimtadieniu. „Tai iškalbinga mūsų tautos gyvastis... Statykime savo širdyje katedrą, kur žmogui duotais talentais garbinamas Dievas". Anūkė, parvykusi iš Anglijos, skambino M.K.Čiurlionį. Romas P. Šaulys Marytei Žicevičienei ir kun. R. Doveikai padovanojo unikalią Vytauto Valentino Česnulio knygą „Nutilę varpai“, kurioje aprašytas Lietuvos varpų likimai.
    
Knygos pristatymą dainomis paįvairino Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios mišraus choro "Magnificat" grupė, vadovaujama Reginos Ališauskaitės. „Septyneri metai, kai žemėje neturiu mamos. Džiaugiuosi, kad esate "Magnificat" choristė: kad dosniai dalijatės savo širdies šiluma ir kad šviečiančiose Jūsų akyse atpažįstu:"mamą Marytę", kalbėjo choro vadovė.

     Kaip rašo knygos pristatyme Liucija Dzigienė, Marytė Žicevičienė — Ukmergės rajono Veprių krašto dukra. „Gyvenimo kelias išvedė į miestą, bet artimiausi, brangiausi liko gimtinės grožio vaizdai, mylimų artimųjų paveikslai, neišdildomi skaudūs karo bei pokario išgyvenimai. Tai išdainuota jos posmuose, išsakyta prisiminimų pluoštelyje. Tėveliai, sesės, gerbiamas mokytojas, vyras, nors jau išėję anapilin, gyvi atminties kloduose. Darni dukters šeima, ypač vaikaičiai, Marytės stiprybės versmė, atrama, paguoda tomis akimirkomis, kai vienatvės gniaužtai sėlina į širdį.
     Tačiau Marytė Žicevičienė ne kamerinė šeimos poetė. Ji — Lietuvos pilietė, patriotė. Drąsiai, ryžtingai narplioja Tėvynės laisvės problemas, pliekia mūsų laikų rinkimų peripetijas, atskleidžia pareigos tautai suvokimą. Originaliai akcentuoja jai rūpimus dalykus, tvirtą nuomonę, gebėdama įlieti į savo poeziją tapybiškų potėpių, muzikalaus skambėjimo. Šiai, regis, trapiai moteriai Aukščiausiasis nepagailėjo nei kūrybinių galių, nei tikrosios žmogaus gyvenimo vertės pajautimo.
     Naująją Marytės Žicevičienės eilėraščių knygelę „Gyvenimo rate" malonu skaityti, iki graudulio gera „bendrauti" su jautriu, kilniu - dvasingu žmogumi.“


                                                                                                            Romo P. Šaulio nuotraukos

Marytė Žicevičienė. AVE MARIA

Paklausyk, koks balso švelnumas maldoj,
Šventovės baltam kupole.
Kaip išgąsdintas paukštis
Ir aš ateinu, šventą žodį lyg gyvą nešu
Ir jaučiu, kaip žadina kilt tuo balsu.
Sukepusiom lūpom „Ave Marija“ tariu.


Įgyvendinama Neformalaus ugdymo krepšelio 2015 Neformaliojo vaikų švietimo programa „Muzika, kompiuteris ir dar kai kas“

      Kiekvieną pirmadienio popietę Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namai prisipildo vaikų klegesio ir šurmulio: čia renkasi vaikai, dalyvaujantys Neformaliojo vaikų švietimo

     „Muzika, kompiuteris ir dar kai kas“ programoje. 12 iš programoje dalyvaujančių yra Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos ugdytiniai. Būrelio vadovė – Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriauis tikybos mokytoja ir Švč. Trejybės bažnyčios choro „Magnificat“ vadovė Regina Ališauskaitė. Programa skirta vaikams, laisvalaikį leidžiantiems gatvėje.

       Mokomės atrasti naujų draugų  per savęs  ir kitų pažinimą bei ugdant pagarbą kitiems. Vaikai bendrauja, mokosi dainuoti, judėti pagal muziką, žaidžia ir kuria. Iniciatyvūs vaikai tampa mokytojos pagalbininkais: jiems skiriamas papildomas laikas „mokytis būti mokytoju“.

       Kelias į muzikos pasaulį nėra lengvas, ypač, jei nepažįstama muzikos abėcėlė. Einame šiuo keliu pamažu, žaidžiant, judant, mokantis ne tik užrašyti natas popieriuje, bet ir muzikinėje mokomojoje kompiuterinėje programoje „Sibelius“.       Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namai nejučia tampa bendruomeniškumą puoselėjančia vieta, jungiančia po savo stogu ir besidalijančia savo šiluma su Ukmergės Kultūros centru (paslaugos teikėju) ir Ukmergės Senamiesčio pagrindine mokykla (paslaugos gavėja).

Kristina Daveikiene. Kai dalinamės gerumu, jo daugėja

2015 m. gruodžio 8 d. Ukmergės Švč.Trejybės bažnyčios Caritas įvykdė akcija - Adventą įprasmino aplankę vaikų globos namus. Į juos vyko klebonas Šarūnas Petrauskas kartu su trimis savanorėmis. Vaikų globos namų vaikai pasitiko džiugiai žvelgdami pro langus.   Pirmiausia buvo papasakota, kas tai yra Caritas. Po to vaikai apibėrė klausimais kleboną Šarūną Petrauską. O po smagaus bendravimo gavo dovanų - sūrelių ir šokoladinių Kalėdų senių, rankomis megztų kojinių.
Kai dalinamės gerumu, jo daugėja. Tad mielai kviečiame savanorius jungtis į švč.Trejybės bažnyčios Caritas savanorių komandą.

Dar viena šv. Trejybės bažnyčios Caritas akcija: viso Advento metu Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namuose eksponuojami Gintarės (Caritas globojamos mergaitės) piešti autobusai. Caritas globojama paauglė mergaitė -iš daugiavaikės šeimos Ukmergėje itin mėgstanti autobusus, juos piešianti. 

 

 Įdomybės

                                                                                       
                                                                                

Pagrindinė informacija

Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas kun.eduk.mgr.

Šarūnas PETRAUSKAS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel. 8
618 37373,
ukmergetrejybe@kn.lcn.lt
 
Kunigas budi raštinėje nuo 16.00 iki 18 val.
 

Interesantų priėmimo Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje laikas:

Darbo dienomis:
nuo 16.00 iki 18.00 val.
 
Šeštadieniais 
   
nuo 9.00 iki 11.00 val.

Sekmadieniais
   
nuo 8.00 iki 12.00 val.


 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Šiokiadieniais - 17.00

Šeštadieniais - 10.00 ir 17.00

Sekmadieniais - 8.00, 9.30; 11.00

Svarbios nuorodos                счетчик посещений

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com